Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Påmelding til UNM åpen
Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Påmelding til UNM åpen

Nå er påmeldingen til U16NM og U19NM 2024 åpen. Påmeldingsfrist er 29. september.

Turneringene er åpne for alle klubber tilsluttet NBBF. Det spilles i en klasse for gutter og en for jenter i hver av aldersklassene. Spillerne må ikke være født før 1. januar 2008 for deltakelse i U16NM og ikke før 1. januar 2005 for deltakelse i U19NM.

Påmelding og økonomi

Påmelding skjer gjennom TurneringsAdmin og må være gjort innen fredag 29. september kl 12.00.

Ved påmelding må deltakeravgift betales inn til bankgiro 5134 06 05091. Påmelding er ikke gyldig før beløpet er overført NBBF. Deltakeravgiften er på 2500 kroner per lag for kvalifiseringen. De lagene som kvalifiserer seg for sluttspillhelgen vil faktureres ytterligere 3000 kroner. Merk betalingen med klubb og turnering.

Etter endt konkurranse vil det også bli foretatt en reisekostnadsfordeling, for at det skal være en rettferdig konkurranse. Denne vil erfaringsmessig ligge i overkant av 10.000 kroner per klubb.

Kvalifisering

Kvalifiseringene spilles helgen 24-26. november. I Region Øst vil det være en andre kvalifiseringsrunde helgen 23.-25. februar 2024.

Vertsklubber for kvalifiseringene er:

U16NM:
Region Øst:        Sandvika
Region Vest:      Fyllingen
Region Midt:     Molde

U19NM:
Region Øst:        Bærum Basket
Region Vest:      Frøya

Sluttspill
Vertsklubber
U16NM:             Ammerud
U19NM:             Hønefoss

U16 NM spilles helgen 26.-28. april 2024. Lagene må påregne at de første kampene starter fra kl. 15:00 fredag 26. april.

U19NM spilles helgen 19.-21. april 2024. Lagene må påregne at de første kampene starter fra kl. 15:00 fredag 19. april.

U16NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i nasjonal finale. Alle regionene får minst 1 plass i sluttspillet. I tillegg fordeles de øvrige plassene avhengig av størrelse på regionene med tanke på antall påmeldte lag. Er det flere påmeldte lag enn plasser spilles det regionale kvalifiseringer for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspillet.

U19-NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i nasjonal finale. Er det flere påmeldte lag enn plasser, spilles det regionale kvalifisering for å avgjøre hvilke lag som skal delta i sluttspillet.

Frister og planlegging

Påmeldingsfrister er absolutte. Vi tar ikke inn påmeldinger etter 29. september 2023 kl 12.00.

Enda viktigere er at lag som er påmeldte har kontrollert at både spillere, trenere og støtteapparat er tilgjengelige både kvalifiseringshelg(er) og sluttspillhelg, og at de gjennom påmelding forplikter seg til disse. De siste årene har det blitt altfor mange trekninger av lag som ikke har hatt oversikt over tilgjengelige spillere.

Trekning av lag
Trekning av kvalifiserte lag må skje seneste to uker etter ferdigspilt kvalifiseringsturnering, slik at lag som akkurat ikke ble kvalifisert får mulighet til å delta og planlegge i stedet. Det betyr at siste frist for trekning av lag uten gebyr blir:

U16 og U19 første kvalifiseringshelg:     Mandag 11. desember kl 12.00 (Dette gjelder altså for kvalifiserte lag til sluttspill i alle andre regioner enn Region Øst).
U16 og U19 andre kvalifiseringshelg:     Mandag 11. mars kl 12.00 (Gjelder kun Region Øst)

Krav til trenerkompetanse

Det er krav til at minst en trener på benken til deltakende lag har tilfredsstillende trenerkompetanse. Kravene er:

U16NM:             Minst én trener med gyldig minst Trener 1-lisens
U19NM:             Minst én trener med gyldig minst Trener 2-lisens

Dersom laget som er påmeldt må det søkes om dispensasjon om ikke klubben klarer å imøtekomme kravet innen turneringen (kvalifiseringen) begynner. NBBF kommer til å være strengere enn tidligere i vurderingene av disse dispensasjonssakene.

Registrering av og krav til spillertropp

Den maksimale størrelsen på en spillertropp for en turnering (kvalifisering og eventuelt sluttspill regnet sammen) er 15 spillere. Man kan altså ha med opptil 15 spillere til en helg, og rotere fra kamp til kamp hvilke som er på kampskjema. Mer enn 15 spillere totalt godtas ikke, selv ikke om skader oppstår.

Kamptroppen skal registreres i TurneringsAdmin. Lagleder har ansvaret for at troppen blir registrert på det laget som er oppmeldt til turneringen. Det er ikke alltid dette er samme tropp som spiller i lokalt seriespill. Kamptropp skal være ferdig registrert i TurneringsAdmin fredagen en uke før turneringsstart.

Kjetil Kleveland
Kjetil Kleveland
Sports- og kommunikasjonskonsulent

Ansvar for publiseringer på nett og i sosiale medier. Mediekontakt, UNM og kommunikasjon landslag, samt arrangementsansvar for Norges hjemmekamper.