Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Basket=Mangfold og trygge arenaer
3 (8).png

Basket=Mangfold og trygge arenaer

Basketball skal være en inkluderende og trygg arena for utøvere og ressurspersoner. Klubbutvikling, veiledning og kompetansehevende tiltak brukes aktivt for å tilrettelegge for best mulig aktivitet for våre utøvere.

Vi ønsker at alle som deltar i basketball, enten som utøvere eller tilretteleggere for aktiviteten, opplever basketballarenaen som både trygg og inkluderende. NBBF har derfor utviklet kursene Basket=Mangfold og Trygg på trening. Kursene er interaktive og deltakerne får informasjon og kunnskap gjennom videoer og samtaler i grupper rundt dagsaktuelle dilemmaer og situasjoner. På den måten skaper vi refleksjon og bevisstgjøring hos deltakerne rundt deres reaksjonsmønstre og adferd i situasjoner som kan oppstå i idretten. Vårt mål er å jobbe aktivt for å forebygge uheldige og uønskede situasjoner, samt trygge ressurspersonene i miljøet på håndteringen av saker som kan oppstå. Ved å sikre trygge arenaer legger vi til rette før økt rekruttering og engasjement både fra utøvere og ressurspersoner, og forebygger de barrierene som ofte kan oppstå i idretten.

 

Basket=Mangfold

Basketball er en verdensidrett med stor grad av mangfold. NBBF ønsker å være best på mangfold og inkludering, og har nulltoleranse for rasisme. Med bakgrunn i dette har NBBF utarbeidet kurset Basket=Mangfold i samarbeid med Bufdir og FIBA. Kursets hovedmål er å skape felles forståelse for rasisme og inkludering, og etablere et felles "språk" i vår idrett.

Det er vårt mål at Basket=Mangfold er et levende verktøy som brukes i klubbene og skaper bevissthet hos deltakerne rundt rasisme og inkludering. Kurset bidrar til å etablere felles forståelse, språk og kultur, for å øke andelen utøvere og ressurspersoner med minoritetsbakgrunn der avgjørelsene tas. Vi ønsker at våre klubber skal være en arena der også personer med minoritetsbakgrunn ønsker å være lagledere, trenere, dommere, unge ledere og styremedlemmer på alle nivåer i organisasjonen.

Det oppfordres til at klubbene benytter kurset som et verktøy i egen klubb og gjennomfører samlinger med Basket=Mangfold som tema i klubben, der lagkontakter, trenere, styremedlemmer, dommere og andre som bidrar til aktivitet deltar.

Det er satt opp et digitalt opplæringskurs i Basket=Mangfold for den/de ressurspersonen(e) som ønsker å holde kurset/samlingene i egen klubb, den 17. januar 2024 kl. 17:00-18:30.

1.png

Trygg på trening

Norges Basketballforbund har i samarbeid med Redd Barna utviklet kurset Trygg på trening, med mål om å gjøre klubben en trygg arena for barn.

Vet du hvor grensene går for relasjoner mellom utøver og trenere? Hva er gode kommunikasjonsrutiner og retningslinjer rundt idrettsaktiviteten? Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn eller unge åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn og ungdom er trygge på trening?

I kurset Trygg på trening går man gjennom hva kan klubben gjøre for å forebygge seksuell trakassering og overgrep i egen klubb. Våre anbefalinger til klubben er:

  • Gjennomføre kurset Trygg på trening.
  • Legge til rette for at trenerne og lederne i klubben er bevisste og trygge
  • Ta opp tema på trenermøter
  • Nevne retningslinjene i trenerkontraktene
  • Etablere lav terskel for å si ifra
  • Tema på spillermøter og foreldremøter
  • Formidle NIFs og Redd Barnas videoer på sosiale media
  • Informasjon på nettsiden om hvordan man kan varsle og hva det innebærer – vise til basket.no
  • Ta alle meldinger på alvor
  • Ha en beredskapsplan for klubben

NBBF anbefaler at klubbene benytter kurset og verktøyet Trygg på trening i egen klubb for å skape bevissthet rundt temaet. Vi ønsker derfor at klubbene deltar med en ressursperson som får opplæring fra NBBF i å holde kurset i egen klubb.

Det er satt opp et digitalt opplæringskurs i Trygg på trening for ressurspersoner i klubben, som kan holde kurset i egen klubb, den 22. november kl. 18:00-19:30.

NBBF Trygg på trening dilemma 7.jpgimagevzwsh.png

Det kreves ingen forkunnskaper for å bli kursholder i egen klubb for Basket=Mangfold og/eller Trygg på trening. Det kursholder trenger av opplæring, informasjon og verktøy, får de på opplæringskursene.

Meld deg på til opplæringskurs eller andre kompetansehevende kurs og tiltak via denne plattformen.

 

Kurskaldender for kompetanseheving rettet mot klubbdrift, klubbutvikling og klubbkultur blir kontinuerlig oppdatert. Følg med på basket.no under For deg Leder, Klubbguiden eller kalenderen.

 

Planlagt kursvirksomhet og samlinger rettet mot klubbdrift og klubbhverdag

- Digitalt sekretariatskurs rettet mot EasyBasket og ordinære seriekamper. 15. november 19:30 - 21:30.

 

- Digital klubbmøte 22. november 20:00 - 21:30.

 

- Det Lille Klubbmøtet 23. januar 2024 kl. 18:00 - 21:00, mer informasjon kommer her.

 

- Introkurs til basketball rettet mot foresatte og andre som ønsker er nysgjerrig på barnet eller barnebarnets store lidenskap? Delta på en digital introduksjon 30. januar 2024 kl. 19:30 - 21:30 og lær om spillet, dets regler, dommertegn, verdier og holdninger og hvordan man kan være en god støttespiller utenfor banen.

 

- Digital samling for daglig ledere eller ansatte som jobber administrativt i klubb, 31. januar 2024 kl. 19:30 - 21:00.

 

- Bruk av digitale verktøy som TurneringsAdmin, SportsAdmin, Idrettskurs, Idrettsoppgjør etc. mars/april 2024 (dato kommer).

 

Meld deg på til opplæringskurs eller andre kompetansehevende kurs og tiltak via denne plattformen.