Kurs

Informasjon om kurs for deg som leder

Norges Idrettsforbund og deres idrettskretser organiserer kurs for ledere i norsk idrett. Vi basketballforbundet har også gjennomført program og kurs for basketledere. På denne siden vil lenker til kurs og utviklingsprogrammer ligge.

Kurstilbud via Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/utdanning-og-kurs/ 

Kurstilbud for klubb via Norges Basketballforbund: 

Kurstilbud
 
  • Sekretariatskurs digitalt rettet mot EasyBasket og regionalt seriespill 15. november 2023 kl. 19:30-21:30. 
  • Trygg på trening - digital opplæring av kursholder i klubb 22. november 2023 kl. 18:00-19:30. 
  • Introduksjonskurs i basketball for foresatte og andre 30. januar 2024 kl. 19:30-21:30
  • Digitale plattformer, kurs i bruk av SportsAdmin, TurneringsAdmin, Idrettskurs, Idrettsoppgjør m.m. Mars/April 2024 (Dato kommer).

Trygg på trening i Norges Basketballforbund i samarbeid med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben din trygg for barn. 


Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

Les mer om trygg på trening her.

NBBF Trygg på trening Håndbok

Basket=Mangfold er et interaktivt kurs som gjennomføres i klubben og er utviklet med støtte av Bufdir og FIBA. 

Basketball er en verdensidrett med stor grad av mangfold. NBBF ønsker å være best på mangfold og inkludering, og har nulltoleranse for rasisme. Kursets hovedmål er å skape felles forståelse for rasisme og inkludering, og etablere et felles "språk" i vår idrett. 

Basket=Mangfold skaper bevissthet hos deltakerne rundt rasisme og inkludering. Kurset bidrar til å etablere felles forståelse, språk og kultur, for å øke andelen utøvere og ressurspersoner med minoritetsbakgrunn der avgjørelsene tas. Vi ønsker at våre klubber skal være en arena der også personer med minoritetsbakgrunn ønsker å være lagledere, trenere, dommere, unge ledere og styremedlemmer på alle nivåer i organisasjonen.  
 
Ved å ha en arena med ressurspersoner og forbilder som utøverne kjenner seg igjen i, får vi økt rekruttering og utøvere som blir lengre i idretten, samt at menneskene rundt utøverne også i større grad vil oppleve tilhørighet til idrettsfamilien. 

Kurset Basket=Mangfold tar 1,5 time og gjennomføres i klubben. Alle trenere, dommere, ledere, lagkontakter, foresatte og utøvere over 13 år anebfales å delta på en kurset og bidra til gode diskusjoner.

Kurset inneholder:

  • Introduksjon 
  • Informasjon om rasisme i basketball, hvordan dette kan se ut
  • Hvordan være en alliert
  • Hvordan rekruttere frivillige
  • Diskusjoner om relevante dilemmaer
  • Handlingsplan utarbeides for klubben

NBBF ønsker at alle klubber gjennomfører kurset enten med kursholder fra NBBF eller egen ressursperson som er opplært av NBBF. Kurset bestilles ved å sende epost til NBBF

 

EasyBasket-arrangørkurs er et kurs for alle klubber som skal være EasyBasket-arrangører. Les mer om EasyBasket her.

For å bestille kurs send epost til sivert.roseid@basket.no 

Kurset settes opp sporadisk, ta kontakt med Mark DiGiacomo