Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023
EBFuruset_allebarn.jpg

Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023

Elleve klubber deltar i prosjektet og starter sine prosesser de neste ukene.

NBBF søkte i februar etter klubber som ønsket utvikling og deltakelse i klubbutviklingsprosjektet. De ti klubbene som deltar i prosjektet, har alle ulike utgangspunkt og fremtidsmål. 

Klubbene som deltar er

 • Griffen Basketballklubb
 • Høybråten Basketballklubb
 • Kragerø Basketballklubb
 • Nordstrand Basketball Club
 • Asker Basketball Club
 • Utleira IL Basket
 • Sverresborg Hoops Basket
 • Tertnes IL Basketball
 • EB-85
 • Ullern IF avd. Basket
 • Lommedalen Basket

Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av klubbene fra dagens situasjon til ønsket fremtidig situasjon. Prosjektet starter med en prosess i klubb der vi avdekker klubbens styrker og muligheter gjennom et interaktivt møte med en av NBBFs klubbveiledere. Vi blir kjent med styremedlemmenes bakgrunn for sin deltakelse og avklarer klubbens prioriterte mål for første fase.

Gjennom deltakelse i prosjektet får klubben tilgang til den kompetansen og veiledningen klubben trenger for å nå sine mål. Erfaringer og informasjon om klubbens prioriterte tiltak blir publisert på egen side på basket.no til inspirasjon for andre. Klubbmiljøet i norsk basket ønsker større grad av deling og erfaringsutveksling fra andre klubber, og vi benytter denne muligheten til å dele gode løsninger og erfaringer på tvers av klubber og regioner.

Klubbutviklingsprosjektet er en del av NBBFS Klubbutviklingsplan. Klubbutviklingsplanen beskriver hvordan NBBF skal gå frem for å forenkle arbeidet i klubb. «Gjennom klubbutviklingsarbeidet vil NBBF styrke organisasjonens evne til å rekruttere, ivareta og utvikle basketspillere. Dette gjøres ved å tilrettelegge for kompetanseutvikling i klubb ved å ha et tilpasset tilbud som vil avklare klubbens identitet, belyse muligheter og forenkle klubbdriften ved å få tilgang til verktøy, veiledning og møteplasser.»

Alle klubber som er medlemmer av NBBF har tilbud om veiledning, prosesser og støtte i form av informasjon og kunnskap fra NBBF til enhver tid. Les mer om veiledning i klubb og finn relevante verktøy i klubbguiden på vår hjemmeside. Ta kontakt for mer informasjon eller for å avtale første møte med veileder i klubb. 

Vi gleder oss til å bli kjent med klubbene som deltar og deres tanker om fremtiden!

Følg prosjektets utvikling her.