Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023

Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023

Klubbutviklingsprosjektet er en del av NBBFs Klubbutviklingsplan. Klubbutviklingsplanen beskriver hvordan NBBF skal gå frem for å forenkle arbeidet i klubb. «Gjennom klubbutviklingsarbeidet vil NBBF styrke organisasjonens evne til å rekruttere, ivareta og utvikle basketspillere. Dette gjøres ved å tilrettelegge for kompetanseutvikling i klubb ved å ha et tilpasset tilbud som vil avklare klubbens identitet, belyse muligheter og forenkle klubbdriften ved å få tilgang til verktøy, veiledning og møteplasser.»

Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023 har følgende deltagende klubber:

 • Nordstrand Basketball Club
 • Ullern IF Basket
 • Høybråten Basketballklubb
 • Griffen Basketballklubb
 • Kragerø Basketballklub
 • Tertnes IL Basket
 • Asker Basketball Club
 • Utleira IL Basket
 • Sverresborg Hoops Basket
 • EB-85 
 • Lommedalen

Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av klubbene fra dagens situasjon til ønsket fremtidig situasjon. Prosjektet starter med en prosess i klubb der vi avdekker klubbens styrker og muligheter gjennom et interaktivt møte med en av NBBFs klubbveiledere. Vi blir kjent med styremedlemmenes bakgrunn for sin deltakelse og avklarer klubbens prioriterte mål for første fase.

Gjennom deltakelse i prosjektet får klubben tilgang til den kompetansen og veiledningen klubben trenger for å nå sine mål. Erfaringer og informasjon om klubbens prioriterte tiltak blir publisert på denne siden, til inspirasjon for andre. Klubbmiljøet i norsk basket ønsker større grad av deling og erfaringsutveksling fra andre klubber, og vi benytter denne muligheten til å dele gode løsninger og erfaringer på tvers av klubber og regioner.