NBBF Trygg på trening dilemma 7.jpg

Møteplasser for klubb våren 2021

NBBF inviterer til digitale møteplasser, workshops og kurset "Trygg på trening" for ressurspersoner i klubb.

I løpet av våren blir det gjennomført digitale møteplasser regionalt, "Trygg på trening" kurs nasjonalt og digitale workshops rettet mot rekrutteringsarbeidet i klubb. Med bakgrunn i Klubbutviklingsplanen, NBBFs verdiarbeid og etter innspill fra klubbene, settes det opp regionale og nasjonale møteplasser med mål om å dele erfaringer, gode løsninger og ideer i fellesskap med andre klubber. 

 

Møteplasser for klubber og ressurspersoner i klubb våren 2021  

 • 13. april    18:00-19:30    "Trygg på trening" - avlyst, pga. lavt oppmøte.
 • 20. april    18:00-19:30    Regionalt klubbmøte i regi av NBBF i region nord og sør.
 • 20. april    20:00-21:30    Regionalt klubbmøte i regi av NBBF region vest.
 • 22. april    18:00-19:30    Regionalt klubbmøte region midt.
 • 22. april    20:00-21:30    Regionalt klubbmøte region øst.
 • 29. april    19:00-21:00    Workshop - rekruttering av utøvere.
 • 04. mai     18:00:19:30    "Trygg på trening". 
 • 11. mai     19:00-21:00    Workshop - rekruttere, utvikle og ivareta trenere og dommere. 
 • 19. mai     19:00-20:30    "Trygg på trening". 
 • 26. mai    19:00-21:00    Workshop - rekruttering av frivillige.

Påmelding til de ulike møteplassene gjør du her. Eventuell avmelding må sendes på epost til arrangør

 

"Trygg på trening" 

Kurset gir trenere, ledere og frivillige kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb. Ved deltakelse får deltakerne et kursbevis som bekrefter at deltakeren har deltatt på kurs for å gjøre idretten et trygt sted å være for barn og ungdom. Kursbeviset er ikke en erstatning for politiattest, men et bevis på at deltakeren er bevisst sin rolle. NBBF anbefaler aller trenere, dommere, ledere og øvrige ressurspersoner i klubb om å delta på kurset trygg på trening. Dersom klubben ønsker å ha eget kurs i sin klubb, så ta kontakt med NBBF her. 

Les mer om "Trygg på trening"

 

Workshop på tvers av klubber

Klubbene har spilt inn ønske om flere areaner for å dele erfaringer, gode løsninger og ideer i fellesskap med andre klubber. Det inviteres derfor til digitale workshops denne våren med følgende temaer:

 1. Workshop - rekruttering, utvikling og ivaretagelse av frivillige i klubb.
 2. Workshop - rekruttering, utvikling og ivaretagelse av utøvere i klubb.
 3. Workshop - rekrutteirng, utvikling og ivaretagelse av dommere og trenere i klubb.

Agenda for møteplassene:

 • Velkommen og introduksjon av deltakere.
 • Presentasjon fra miljøet, 10 min. 
 • Gruppearbeid og erfaringsutveksling.
 • Oppsummering.
 • Avslutning med informasjon om videre muligheter for klubb. 

For å få mest mulig ut av samlingene, ønsker vi å få inn innspill fra miljøet i forkant av møtet. Dette leveres i skjema for påmelding. Informasjonen deltakerne leverer før samlingen, blir delt med de påmeldte deltakerne. Workshopene blir gjennomført med veileder fra NBBF. 

 

Regionale klubbmøter 

NBBF skal legge til rette for digitale klubbmøter i 2021 med mål om å opprettholde informasjonsflyt, dialog og erfaringsutveksling mellom forbund, region og klubb. Mer informasjon finnes her. 

 

Påmelding til de digitale klubbmøtene og kursene gjøres her

Spørsmål og henvendelser til digitale møteplasser for klubb kan sendes til klubb- og utviklingskonsulent Ragnhild Riis