Hønefoss.jpg

Lederspalten Hønefoss

Hønefoss basketballklubb deler sine tanker om norsk basket. "Keep up the good work!"
 

Det er morsomt å lese om andre klubber. Hva gjør de som fungerer? Hva fokuserer de på nå for å bli enda bedre? Hvilke meninger har de om hvordan vi kan bli bedre?

Lederspalten er en ny liten miniserie der klubbledere har blitt bedt om å dele sine tanker og meninger med oss. Takk for at dere ønsker å dele!

 

 

Hønefoss basketballklubb - Tomas Johansen

Hvor mange medlemmer har deres klubb nå

Vi har mellom 100 og 120 aktive spillere i klubben pr i dag, og har plass til mange flere 

 

Hva er du mest stolt av i egen klubb?

Er stolt av de gode kamparrangementene vi leverer i så vel EasyBasket som ordinære seriekamper og Regionsmesterskap. Vi har ønsket å lage en god ramme rundt kampene i vår fantastiske hjemmearena, Hønefoss Arena. 
Vi er også stolte av å ha en godt sosialt miljø i klubben og godt samhold mellom spillerne uavhengig av alder og kjønn. 
Det gode miljøet og de gode verdiene har vi hatt med oss siden oppstarten i 1986 - det er vi veldig stolte av å fremdeles holder på dette ! 

 

Hva skal dere fokusere på de nærmeste tre årene? Hva prioriterer dere?

Vi ønsker å fokusere på å fortsatt øke medlemstallet og da spesielt på jentesiden. Vi har i inneværende sesong økt fra ett til tre jentelag, pluss et mixlag i EasyBasket 7-10 ! 
Hønefoss Basketballklubb ønsker å ha en godt sportslig og sosialt tilbud til alle som vil spille basketball i vår region. 
Vi vil legge til rette for at alle spillere skal få utvikle seg på sitt nivå. 
Det skal fortsatt være fokus på gode kamparrangementer og gode opplevelser for så vel våre egne, som for gjestende lag når det spilles kamper hos oss ! 

 

Hva hadde du ønsket av hjelpemidler da du ble nyvalgt styreleder? Hva savnet du da?

Nå har jeg vært på organisasjonssiden i klubben siden begynnelsen av 90-tallet og lærte veldig mye av blant andre Nils Haavard Tronrud som var leder i klubben på den tiden. Det som kanskje var savnet på den tiden jeg ble med var møtepunktene for styremedlemmer, trenere og dommere hvor man kunne dele erfaringer og lære av hverandre. 

 

Hva liker du best med Region ØST?

Den positive utviklingen de siste årene, både økomomisk og administrativt. 
Er godt fornøyd med servicen fra Regionskontoret, de er både positive og løsningsorienterte ! 
Synes også at måten seriespillet er organisert på nå (Elite, A/B etc) fungerer godt ! 

 

Hva mener du at forbundet bør prioritere de neste 4 årene? (strategiplanen)

Tenker at det veldig positivt å bruke landslagstrenere ut mot klubbene. Vi hadde i september et meget vellykket besøk av Ståle (og Hege) Frey. Veldig positivt for både trenere, styret og spillerne ! 
Arranger nyttige workshops, eks hvordan skaffe sponsorer, styrearbeid. 
Ha fokus på utvikling av breddeidretten parallelt med toppseriene. 
Legg gjerne landskamper til klubber utenfor Oslogryta. 
Sørg for møtepunkter for ledere, dommere og trenere hvor man kan dele erfaringer. 

 

Hva mener du at Region ØST bør prioritere de neste årene?

Fortsett det gode arbeidet dere gjør nå. Regionsmesterskap for B-seriene er noe av det "smarteste" dere har gjort ! Jobb med videreutvikling av SPU-programmet. 
Fortsett med klubbledermøter, Tip-off og andre møtepunkter for klubbene. Erfaringsutvekslinger er positivt for alle ! 
Satse enda mer på utdanning, "vedlikehold" og oppfølging av dommerne i regionen. Noe som vil være med på å heve standarden på seriespillet. 

 

Hva er din visjon for Basket Norge?
Tenker litt tilbake til oppstarten av BLNO i 2000 hvor man var "motstandere på banen - partnere utenfor". Vi har tro på at alle kan lære noe av andre klubber, alle er ikke best på alt.  
Å vinne er ikke alt, det handler like mye om å skape gode opplevelser - på og utenfor banen, gjerne på tvers av klubber ! 

 

Hvordan kan vi bli bedre?

Keep up the good work. 
Fortsett med å oppfordre, spesielt EasyBasketlag, om å ta "en for laget" og reis til klubbene litt utenfor Ring 3. Det er ikke så langt til Hønefoss, Kongsberg, Tønsberg +++ Husk at disse klubbene reiser til Oslo og Akershus hver gang de har bortekamper. De fleste andre har en bortekamp i de nevnte byene i løpet av sesongen ! 

 

 

Lederspalten - les om flere her

Lommedalen IL Basket - Bror Just Andersen

Raumnes & Årnes IL Basket - Sivert Røseid

Skjetten Basket - Odd Teigen

 

Alle klubbledere har fått mail og mulighet til å dele sine tanker. Det er fortsatt mulighet til å sende inn sine svar med tanker og meninger on Norsk basket til Erika Lundin.