Lommedalen 1.jpg

Lederspalten Lommedalen

Ny basketballsesong er her. Region ØST har spurt klubbledere om å bidra med sine meninger.

Det er morsomt å lese om andre klubber. Hva gjør de som fungerer? Hva fokuserer de på nå for å bli enda bedre? Hvilke meninger har de om hvordan vi kan bli bedre?

Lederspalten er en ny liten miniserie der klubbledere har blitt bedt om å dele sine tanker og meninger med oss.

NB. Intervjuet ble laget før sesongstart og før nye endringer (på EB og SPU) kom på banen. 

 

Lommedalen IL Basket, Bror Just Andersen

 

Hvor mange medlemmer har deres klubb nå?

Vi har nå i overkant av 100 aktive spillere godt fordelt utover i aldersklassene J/G 10-11 år, J/G 12 år, G 13 år, G 14 år, G 15 år, Old Girls og Old Boys.

 

Hva er du mest stolt av egen klubb?

Spillegleden i alle lagene. Hver uke, uten unntak, når jeg kommer inn i hallen hører jeg latter og positive utrop og jeg ser barn og ungdom som gleder seg over idretten, gir alt og er gode venninner og kompiser på banen og i garderoben.

 

Hva skal dere fokusere på de nærmeste tre årene? Hva prioriterer dere?

Vi fokuserer på breddeidrett og legger til rette for de som ønsker å satse. Mange stiller opp dette som motsatser – jeg mener helt klart de fungerer fint sammen, det er takhøyden du anlegger som bestemmer det.  For oss er det en utfordring å få treningstid og vi må derfor jobbe fokusert for å få på plass avtaler som sikrer oss trening i hall med full bane.

 

Hva hadde du ønsket av hjelpemidler da du ble nyvalgt styreleder? Hva savnet du da?

Et årshjul med interne og eksterne frister og en mappe med ulike reglement, nyttige råd og sentrale lenker.

 

Hva liker du best med Region ØST?

At jeg finner mye god kompetanse der samtidig som det er en kort linje for dialog når jeg/vi har behov for det.

 

Hva mener du at forbundet og Region ØST bør prioritere de neste 4 årene? (strategiplanen)

Fortsette å jobbe etter linjen som er lagt i inneværende periode + fokusere på aktiviteter som gir gjenklang blant ungdom og samtidig kan gi oss mer nasjonal oppmerksomhet. Jeg mener et klart valg bør være mye mer kraft i den påbegynte satsningen knyttet til 3mot3. De unge liker det og publikum liker det. At alle haller som bygges i kommunal og fylkeskommunal regi forpliktes til å bygge baner inne og ute etter internasjonale mål.

 

Hva skulle du ville endre på i våre aktiviteter for at tilbudet skal bli bedre?

EB/EBC – dette mener jeg er et veldig godt konsept. Det tilpasset aldergruppen og fokuserer gode verdier som er i tråd med våre egne. Jeg har møtt så mange foreldre som er så fornøyd med EB/EBC arrangementer vi har hatt og som lurer på hvorfor fotball og håndball egentlig er slik det er for denne aldersgruppen.

 

SPU – her har vi fått ganske varierende tilbakemeldinger både fra spillere og foresatte, uten å gå i detalj dreier det seg om både tidspunkter og at det strekkes ut i tid per gang og at noen spillere opplever trenerne som lite tilgjengelig for dialog.

 

Seriespill og RM synes vi fungerer bra rent bortsett fra at vi har hatt litt utfordringer med overgangen sekretariat fra G13 til G14. Vi kunne godt tenkt oss noe pedagogisk tilrettelagt opplæringsmateriell. Jeg synes dessuten det godt kunne legges opp til litt rom slik at man kunne få spredd turneringer litt mer utover sesongen.

 

Dommere – det er mange flinke dommere i RØN, men vi opplever at det er litt vel stor variasjon som også gjør spillere litt frustrerte. Vi kunne derfor gjerne sett at man på et eller annet vis prøvde å få til litt mer sammstemmighet. For oss i Lommedalen har det på samme tid vært litt frustrerende at vi til stadighet blir stående igjen med en dommer fordi folk synes det er for langt unna andre haller.

 

Hva er din visjon for Basket Norge?

At vi får en ordinær serie inne på vinteren og en serie i 3mot3 ute på sommeren og at basket blir en sport å regne med.

 

Hva er målet? (hvor skal vi?)

Bli en idrett som de unge omfavner og få like mange medlemmer som håndball.

 

Hvordan kan vi bli bedre?

Jobbe jevnt og trutt, ta vare på ildsjelene og holde en stø kurs. Jeg har troen på at vi er inne på noe som er verd å kjempe videre for.

 

 

Tusen takk for at dere deler deres tanker og meninger.

Hvis deres klubb ikke har svart på mailen kring Lederspalten så send en mail til Erika Lundin og be om mailen på nytt.