NBBF Kamran Elahi Skjetten.jpeg

NBBF søker klubber til Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023.

Klubbene har den viktigste rollen i norsk basket. Det er de som skaper grunnlaget for vår aktivitet.

NBBF ønsker gjennom dette prosjektet å bidra til utvikling av klubbmiljøene og søker nå etter klubber som ønsker veiledning og kompetanseheving.

 

Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023 inneholder:

  • Tett oppfølging av NBBF.
  • Løpende og helhetlig veiledning.
  • Tilgang til NBBFs fagpersonell og øvrig nettverk, gjennom klubb- og utviklingskonsulent.
  • Gratis å delta.
  • Ingen krav til deltagelse.

Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av klubber fra dagens situasjon til ønsket fremtidig situasjon. Prosessen vil avdekke klubbenes styrker og muligheter, og NBBF vil gjennom prosjektet legge til rette for at klubben får tilgang til den kompetansen og veiledningen den trenger får å nå sine mål.

Prosjektet starter enten ved å avklare klubbens ønsket fremtidige situasjon, eller direkte inn i arbeid med klubbens allerede etablerte mål. Samlingene i klubb gjennomføres enten fysisk eller digitalt med veileder fra NBBF.

Klubbutviklingsprosjektet er en del av NBBFS Klubbutviklingsplan. Klubbutviklingsplanen beskriver hvordan NBBF skal gå frem for å forenkle arbeidet i klubb. «Gjennom klubbutviklingsarbeidet vil NBBF styrke organisasjonens evne til å rekruttere, ivareta og utvikle basketspillere. Dette gjøres ved å tilrettelegge for kompetanseutvikling i klubb ved å ha et tilpasset tilbud som vil avklare klubbens identitet, belyse muligheter og forenkle klubbdriften ved å få tilgang til verktøy, veiledning og møteplasser.»

 

Søknadsfrist er 1. april 2021. Send klubbens søknad her (klubb, kontaktperson og kort beskrivelse av hvorfor dere ønsker å delta). 

Les mer om veiledning i klubb og finn relevante verktøy i klubbguiden på vår hjemmeside. 

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket