Trygg på trening

NBBF oppfordrer klubbene til å sette forebygging av seksuell trakassering og overgrep på agendaen.

NBBF samarbeider med Redd Barna om det forebyggende arbeidet i klubb og anbefaler alle klubber som har aktivitet for barn, ungdom og paraidrett å gjennomføre kurset Trygg på trening.

Redd Barna.jpg

«Barn skal bli trygge på trening gjennom at ledere og trenere får økt kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, og vet hva de skal gjøre hvis de er bekymret.»

 

Hva kan klubben gjøre for å forebygge seksuell trakassering og overgrep i egen klubb?

 • Gjennomføre kurset Trygg på trening.
 • Legge til rette for at trenerne og lederne i klubben er bevisste og trygge
  • Ta opp tema på trenermøter
  • Nevne retningslinjene i trenerkontraktene
 • Etablere lav terskel for å si ifra
  • Tema på spillermøter og foreldremøter
  • Formidle NIFs og Redd Barna sine videoer på sosiale media
  • Informasjon på nettsiden om hvordan man kan varsle og hva det innebærer – vise til basket.no
 • Ta alle meldinger på alvor
  • Ha en beredskapsplan for klubben

 

Styret og alle ledere i klubben bør være kjent med de etiske retningslinjene for frivillige, som er utarbeidet av NBBF i samarbeid med Redd Barna. Styret bør også ha gått gjennom og fylt ut beredskapsplan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep mot barn.  

Det er slik at seksuelle overgrep også skjer i vår idrett. Ved å dele kunnskap og gjøre våre ledere, trenere og utøvere bevisste på temaet vil det være det beste forebyggende arbeidet vi kan gjøre. NBBF ønsker derfor at alle klubber med aktivitet for barn, ungdom og paraidrett gjennomfører kurset Trygg på trening.

 

Trygg på Trening i din klubb består av:

 • Refleksjon over hva dere allerede gjør som er bra. Hva gjør deres klubb som skaper trygghet?
 • Vite hva seksuelle overgrep er.
 • Bli kjent med beredskapsplanen, slik at en vet hva en skal gjøre og hvem en skal kontakte, hvis en er bekymret for et barn.
 • Refleksjon rundt ulike dilemmaer, og se hvordan de bør løses ut fra beredskapsplanen og etiske retningslinjer.
 • Klubben blir enige om tre konkrete ting klubben skal gjøre, slik at barna blir trygge på trening.

Klubben må sette av ca. 1,5 time til kurset og NBBF gjennomfører kurset digitalt via teams ved behov.

Klubben kan bestille kurset Trygg på trening ved å sende epost til ragnhild@basket.no.

 

NBBF jobber også med forebyggingen av seksuell trakassering og overgrep i forbindelse med landslagsaktivitetene, SPU, trener- og dommerutdanningen og møter med våre klubber.

Informasjon om NBBFs verdiarbeid finnes her.

Informasjon om varsling, rutiner i NBBF / NIF og idrettens retningslinjer om temaet finnes her.

 

Introfilm for Trygg på trening: