RM aarsmøte3.jpg

Regionsting 2022

Regionstinget 2022 arrangeres på Comfort Hotell Park mandag 4. april 2022 klokken 1800.

Innkalling til Regionstinget 2022 er sendt ut til alle klubbledere. 

 

Nedenfor ligger tingdokumenter:

RM 22 Innkalling Regionsting 2022

RM 22 Saksliste Regionsting 2022

RM 22 Fullmaktsskjema

RM 22 Forretningsorden 

RM 22 Årsberetning 2021

RM 22 Årsberetning 2021 (oppdatert versjon 12.04.22)

RM 22 Regnskap 2021

RM 22 Regnskap 2021 (oppdatert versjon 01.04.22)

RM 22 Regnskap 2021 (oppdatert versjon 04.05.22 - med signatur)

RM 22 Styrets økonomiske beretning 2021

RM 22 Styrets økonomiske beretning 2021 (oppdatert versjon 12.04.22)

RM 22 Kontrollkomiteens beretning 2021 (lagt ut 30.03.22)

RM 22 Innkomne saker

RM 22 Budsjett 2022

RM 22 Valgkomiteens innstilling (lagt ut 01.04.22)

RM 22 Protokoll Regionsting 2022 (lagt ut 12.04.22)