Styret

Styret i Norges Basketballforbund er på valg annethvert år ved Basketballtinget og er forbundets høyeste myndigheten mellom tingene.

 

Forbundsstyret

Jan Hendrik Parmann
Jan Hendrik Parmann
President

Klubb: Loddefjord IL

Fokusområder: Overordnet ledelse og styreledelse

Hovedrelasjoner:

Komiteer: Kontrollkomite, øvrige komiteer

Eksternt: FIBA og FIBA Europe, Det Nordiske samarbeidet, NIF, IWBF, NBU, SFF, IK

 

Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken
1. visepresident

Klubb: Sandvika BBK

Fokusområder: Internasjonale forhold, organisasjon, juridisk, dommere

Hovedrelasjoner:

Regioner: Sekundærkontakt Region Sør

Komiteer: Dommerkomiteen, lovkomiteen

Eksternt: FIBA og FIBA Europe, Det Nordiske samarbeidet, NBU

Anya Sødal
Anya Sødal
2. visepresident

Klubb: Nordstrand BBK

Fokusområder: Verdier og antidoping, klubbutvikling, anlegg

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Øst

Eksternt: NIF, Idrettskretser, idrettsråd, Antidoping Norge, SFF

Terje Jentoft Roel
Terje Jentoft Roel
Styremedlem

Klubb: Trondheim rullestolbasketklubb

Fokusområder: Økonomi, anlegg, parabasket

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Midt og sekundærkontakt Region Nord

Eksternt: International Wheelchair Basketball Fedration (IWBF), idrettskretser, idrettsråd

Anita Lervik
Anita Lervik
Styremedlem

Klubb: Tromsø Storm Ungdom

Fokusområder: Organisasjon, klubbutvikling, EasyBasket, parabasket

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Vest og sekundærkontakt Region Midt

Thomas Moen Solem
Thomas Moen Solem
Styremedlem

Klubb: Norges Handelshøyskole Idrettsforening - Basketball

Fokusområder: Økonomi, ungdomsutvikling, internasjonale forhold, sport, nasjonale serier, marked, produkt og kommunikasjon

Hovedrelasjoner:

Regioner: Sekundærkontakt Region Vest

Kjerstin Havnes
Kjerstin Havnes
Styremedlem

Klubb: Tromsø Storm Ungdom

Fokusområder: Organisasjon, sport, jente- og kvinnebasket, mangfold og inkludering

 

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Nord

Eksternt: Antidoping Norge

Shiba Haji Ahmadi
Shiba Haji Ahmadi
Styremedlem - Vara

Klubb: Bærum Basket 

Fokusområder: Ungdomsutvikling, sport, nasjonale serier, jente- og kvinnebasket, Easybasket og rekruttering, mangfold og inkludering

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Sør og sekundærkontakt Region Øst

Her vi du finne dokumenter og annen informasjon fra styret. Siden oppdateres jevnlig med de aktuelle protokoller og evt. annen dokumentasjon.

 

 

 

 

Her finner du oversikt over de siste styreprotokollene:

 

 

 

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er underlagt Forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, ledes av presidenten, arbeider etter samme prinsipper som for styret, og kan kun fatte vedtak etter fullmakt fra Forbundsstyret.