Styret

Styret i Norges Basketballforbund er på valg annethvert år ved Basketballtinget og er forbundets høyeste myndigheten mellom tingene.

 

Forbundsstyret

Jan Hendrik Parmann
 

Jan Hendrik Parmann

President

E-post: president@basket.no
Mobil: 413 36 366

Klubb: Loddefjord IL

Tor Christian Bakken
 

Tor Christian Bakken

1. visepresident

E-post: torchristian.bakken@budstikka.no
Mobil: 950 23 091

Klubb: Sandvika BBK

Anya Sødal
 

Anya Sødal

2. visepresident

E-post: asodal@kg.vgs.no
Mobil: 924 18 859

Klubb: Nordstrand BBK

Eirik Petri Vaaja
 

Eirik Petri Vaaja

Styremedlem

E-post: epvaaja38@gmail.com
Mobil: 414 33 352

Klubb: Tromsø Storm Ungdom

Marcela Bustos
 

Marcela Bustos

Styremedlem

E-post: Bustos.marcelamf@gmail.com
Mobil: 91359478

Klubb: Kjelsås IL, BB gruppa

Terje Jentoft Roel
 

Terje Jentoft Roel

Styremedlem

E-post: tjenroel@online.no
Mobil: +47 473 00 737

Medlem: Trondheim rullestolbasketklubb

Kristine Skorpen
 

Kristine Skorpen

Styremedlem

E-post: skorpenkristine@gmail.com
Mobil: 95280674

Klubb: Asker BC

Stian Emil Berg
 

Stian Emil Berg

Styremedlem - vara

E-post: stianemilberg@hotmail.com
Mobil: 99422883

Klubb: EB85

Her vi du finne dokumenter og annen informasjon fra styret. Siden oppdateres jevnlig med de aktuelle protokoller og evt. annen dokumentasjon.

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er underlagt Forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, ledes av presidenten, arbeider etter samme prinsipper som for styret, og kan kun fatte vedtak etter fullmakt fra Forbundsstyret.

Leder

  • Jan Hendrik Parmann

Medlemmer

  • Anya Sødal
  • Tor Christian Bakken

Varamedlemmer

  1. Marcela Bustos
  2. Eirik Petri Vaaja
  3. Terje Roel
  4. Kristine Skorpen
  5. Stian Emil Berg