Styret

Styret i Norges Basketballforbund er på valg annethvert år ved Basketballtinget og er forbundets høyeste myndigheten mellom tingene.

 

Forbundsstyret

Jan Hendrik Parmann
Jan Hendrik Parmann
President

Klubb: Loddefjord IL

Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken
1. visepresident

Klubb: Sandvika BBK

Anya Sødal
Anya Sødal
2. visepresident

Klubb: Nordstrand BBK

Eirik Petri Vaaja
Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Klubb: Tromsø Storm Ungdom

Marcela Bustos
Marcela Bustos
Styremedlem

Klubb: Kjelsås IL, BB gruppa

Terje Jentoft Roel
Terje Jentoft Roel
Styremedlem

Medlem: Trondheim rullestolbasketklubb

Kristine Skorpen
Kristine Skorpen
Styremedlem

Klubb: Asker BC

Stian Emil Berg
Stian Emil Berg
Styremedlem - vara

Klubb: EB85

Her vi du finne dokumenter og annen informasjon fra styret. Siden oppdateres jevnlig med de aktuelle protokoller og evt. annen dokumentasjon.

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er underlagt Forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, ledes av presidenten, arbeider etter samme prinsipper som for styret, og kan kun fatte vedtak etter fullmakt fra Forbundsstyret.

Leder

  • Jan Hendrik Parmann

Medlemmer

  • Anya Sødal
  • Tor Christian Bakken

Varamedlemmer

  1. Marcela Bustos
  2. Eirik Petri Vaaja
  3. Terje Roel
  4. Kristine Skorpen
  5. Stian Emil Berg