Styret

Styret i Norges Basketballforbund er på valg annethvert år ved Basketballtinget og er forbundets høyeste myndigheten mellom tingene.

 

Forbundsstyret

Jan Hendrik Parmann
Jan Hendrik Parmann
President

Klubb: Loddefjord IL

Fokusområder: Overordnet ledelse og styreledelse

Hovedrelasjoner:

Regioner: Sekundærkontakt Region Vest

Komiteer: Kontrollkomite, øvrige komiteer

Eksternt: FIBA og FIBA Europe, Det Nordiske samarbeidet, NIF, IWBF, NBU, SFF

 

Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken
1. visepresident

Klubb: Sandvika BBK

Fokusområder: Internasjonale forhold, organisasjon, juridisk

Hovedrelasjoner:

Regioner: Sekundærkontakt Region Sør

Komiteer: Dommerkomiteen, lovkomiteen

Eksternt: FIBA og FIBA Europe, Det Nordiske samarbeidet, NBU

Anya Sødal
Anya Sødal
2. visepresident

Klubb: Nordstrand BBK

Fokusområder: Verdier og antidoping, klubbutvikling, anlegg

Hovedrelasjoner:

Regioner: Sekundærkontakt Region Nord og Region Øst

Eksternt: NIF, Idrettskretser, idrettsråd, Antidoping Norge, SFF

Eirik Petri Vaaja
Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Klubb: Tromsø Storm Ungdom

Fokusområder: Marked, produkt og kommunikasjon og økonomi

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Nord

Marcela Bustos
Marcela Bustos
Styremedlem

Klubb: Kjelsås IL, BB gruppa

Fokusområder: Verdier og antidoping, internasjonale forhold, inkludering og parabasket

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Øst

Eksternt: Antidoping Norge

Terje Jentoft Roel
Terje Jentoft Roel
Styremedlem

Klubb: Trondheim rullestolbasketklubb

Fokusområder: Økonomi, anlegg, inkludering og parabasket

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Midt

Eksternt: International Wheelchair Basketball Fedration (IWBF), idrettskretser, idrettsråd

Kristine Skorpen
Kristine Skorpen
Styremedlem

Klubb: Asker BC

Fokusområder: Juridisk, Ungdomsutvalg, sport

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Sør

Stian Emil Berg
Stian Emil Berg
Styremedlem - vara

Klubb: EB85

Fokusområder: Sport, marked, produkt og kommunikasjon

Hovedrelasjoner:

Regioner: Primærkontakt Region Vest

Her vi du finne dokumenter og annen informasjon fra styret. Siden oppdateres jevnlig med de aktuelle protokoller og evt. annen dokumentasjon.

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er underlagt Forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, ledes av presidenten, arbeider etter samme prinsipper som for styret, og kan kun fatte vedtak etter fullmakt fra Forbundsstyret.

Leder

  • Jan Hendrik Parmann

Medlemmer

  • Anya Sødal
  • Tor Christian Bakken

Varamedlemmer

  1. Marcela Bustos
  2. Eirik Petri Vaaja
  3. Terje Roel
  4. Kristine Skorpen
  5. Stian Emil Berg