Forbundsstyret 2018-2020.png

Styret

Styret i Norges Basketballforbund er på valg annethvert år ved Basketballtinget og er forbundets høyeste myndigheten mellom tingene.

 

Forbundsstyret

Jan Hendrik Parmann
 

Jan Hendrik Parmann

President

E-post: president@basket.no
Mobil: 982 66 201

Klubb: Loddefjord IL

Tor Christian Bakken
 

Tor Christian Bakken

1. visepresident

E-post: torchristian.bakken@budstikka.no
Mobil: 950 23 091

Klubb: Sandvika BBK

Anya Sødal
 

Anya Sødal

2. visepresident

E-post: asodal@kg.vgs.no
Mobil: 924 18 859

Klubb: Nordstrand BBK

Eirik Petri Vaaja
 

Eirik Petri Vaaja

Styremedlem

E-post: eirik.vaaja@nordea.com
Mobil: 414 33 352

Klubb: Tromsø Storm Ungdom

Astrid Hagland Gjerde
 

Astrid Hagland Gjerde

Styremedlem

E-post: mcastrid@me.com
Mobil: 982 67 003

Klubb: Haugesund BBK

Nicholas Phillip
 

Nicholas Phillip

Styremedlem

E-post: nichoph@hotmail.com
Mobil: 991 52 551

Klubb: Frøya Basket

Tennaz Javid
 

Tennaz Javid

Styremedlem

E-post: tbn_94@hotmail.com
Mobil: 404 67 515

Klubb: Ytrebygda BBK

Simen Anker-Olsen
 

Simen Anker-Olsen

Styremedlem - vara

E-post: simen.anker-olsen@scandichotels.com
Mobil: 997 78 716

Klubb: Centrum Tigers

Her vi du finne dokumenter og annen informasjon fra styret. Siden oppdateres jevnlig med de aktuelle protokoller og evt. annen dokumentasjon.

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er underlagt Forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, ledes av presidenten, arbeider etter samme prinsipper som for styret, og kan kun fatte vedtak etter fullmakt fra Forbundsstyret.

Leder

  • Jan Hendrik Parmann

Medlemmer

  • Anya Sødal
  • Tor Christian Bakken

Varamedlemmer

  1. Nicholas Phillip
  2. Astrid Hagland Gjerde
  3. Eirik Petri Vaaja
  4. Tennaz Javid
  5. Simen Anker-Olsen