Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Trener 1: Trenere med eliteerfaring
NBBF_trener1-logo.png

Trener 1: Trenere med eliteerfaring

For trenere med minimum fire års spilleerfaring fra elitenivå tilbyr vi en tilpasset Trener 1 utdanning.

Med et tilpasset kurs for Trener 1 ønsker vi å tilrettelegge en utdanningsløype for trenere med lang spiller- eller trenererfaring på elitenivå.

Kurset legger til grunn høy realkompetanse på det basketfaglige innhold, og har for det meste fokus på fellesidrettslige og pedagogiske emner. Med bestått kurs vil deltakerne bli godkjent NBBFs trenerløype og få kompetansen Trener 1. Deltakerene vil også få muligheten til å kunne gå videre på Trener 2 som arrangeres senere i år.

Kurset arrangeres 18.-19. april 2020 på Ullevål Stadion og nærliggende idrettshall. Tilreisende deltakere vil få reisestøtte på inntil kr 1500,-.

Krav til deltakelse forutsetter i all hovedsak at treneren er minimum 25 år gammel og har minimum 4 års erfaring som spiller på senior elitenivå eller annen nasjonal serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.

Se invitasjon og kurshefte for mer informasjon.

Påmelding gjøre til torkild@basket.no. Legg ved spiller/trener CV. Påmeldingsfrist er søndag 1. mars 2020.

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.