Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Følgende kan møte på Basketballtinget
Basketballtinget 2018 Saloversikt1.jpg

Følgende kan møte på Basketballtinget

Om noen er usikre så er dette til hjelp, påmeldingen åpner i mars.

 

Påmelding vil informeres om på våre digitale plattformer og direkte til klubb pr. epost.

NB! BLNO klubber med mer enn 100 medlemmer kan ikke stille med to representanter, men med en (1) representant pr. klubb.

 

Utdrag fra Lov for Norges Basketballforbund

§15 Representasjon på Basketballtinget

 

(1) På Basketballtinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyrets medlemmer 

b) Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.

c) To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber. 

d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO kvinner. 

e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund. 

 

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: 

a) alle saker: 

1. Medlemmer av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen, Valgkomiteen og Sanksjonskomiteen 

2. NBBFs revisor og Kontrollkomiteens medlemmer 

3. Norske medlemmer av det Det Internasjonale Basketballforbundets organer 

4. NBBFs generalsekretær 

b) de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

1. Medlemmer av NBBFs øvrige komiteer og utvalg 

2. Representanter til Idrettstinget 

3. Representanter til FIBAs årlige Europa-konferanse og kongress 

4. Representanter for landsomfattende interesseorganisasjoner for dommere, trenere og spillere godkjent av NBBF. Hver organisasjon kan møte med én representant. 

 

Dette var et utdrag, les NBBFs lov her: LENKE

Hold deg oppdatert på Basketballtinget 2020 her: LENKE

 

Har du spørsmål om Basketballtinget 2020, kontakt:

Merete Andersen
Merete Andersen
Adm.sekretær