Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Utestengt i to år for ulovlig pengespill
dom-domstolene.jpg

Utestengt i to år for ulovlig pengespill

Spilleren som har vært suspendert av NIFs domsutvalg siden høsten 2022 har nå fått endelig dom i NIFs Appellutvalg. Dommen er rettskraftig og spilleren utestenges i to år med fratrekk for sonet suspensjon. Forutfor suspensjonen var spilleren aktiv BLNO spiller og trener, dommen omhandler ulovlig pengespill på kamper i BLNO.

Slutningen fra NIFs Appellutvalg lyder som følger:

Spilleren idømmes sanksjon for overtredelse av NIFs lov §11-20-3 (1) bokstav a) og taper retten til å delta i konkurranser, samt inneha verv eller delta i aktivitet organisert av et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, jf. NIFs lov § 11-7 (1) litra d) og e) for en periode på 2 -to - år.

Til fradrag kommer tiden spilleren har vært suspendert.

 

I en kommentar til dommen sier basketpresident Jan Hendrik Parmann at ulovlig pengespill og kampfiksing er en direkte trussel i forhold til idrettens troverdighet. - Denne dommen er viktig for vår innsats for å sikre idretten vår mot denne typen lyssky aktiviteter som er en minst like stor trussel mot vår integritet som for eksempel doping. 

Samtidig minner Parmann om at begrensningene rundt pengespill i FIBA er enda strengere en i norsk idrett. - Spiller du basketball, så får du simpelthen ikke spille på annen basketball underlagt FIBA, uansett hvor i verden den utøves. Det gjelder faktisk også i kamper som ikke er i regi av FIBA, men der spillere som også deltar i FIBAs aktiviteter, som bl.a. landskamper, forteller Parmann og presiserer: - Det betyr faktisk at NBA-kamper, med spillere som også spiller landskamper i VM, Eurobasket eller tilsvarende underlagt FIBA , også er forbudt å spille på for medlemmer av NBBF.

Dommen blir nå rutinemessig oversendt til FIBA, som etter alle solemerker vil gjøre utestengelsen internasjonal.

 

For lang saksbehandlingstid

Samtidig retter Parmann en skarp pekefinger mot idrettens dømmende organer, som har brukt over to år på å komme frem til en endelig kjennelse i saken. - Slikt sommel fra NIF sin side er sterkt kritikkverdig og utgjør et stort problem i flere saker. Jeg forventer at idrettens dømmende organer finner løsninger på dette, slik at vi i større grad kan sikre en trygg og troverdig idrett, avslutter presidenten.

 

NBBF har nulltoleranse for ulovlig betting og kampfiksing, Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og deres samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, overvåker spillmarkedet. Disse samarbeider også med økokrim for å avdekke enkeltsaker og nettverk. Ved mistanke nasjonalt eller internasjonalt varsles NBBF som jobber tett med myndighetene som kan få tilgang til oversikter og er enkeltpersoners bankkontoer og aktiviteter hos de forskjellige spillselskapene. - Vi samarbeider tett med internasjonale aktører som overvåker verdens bettingmarked, og ved mistanke gjennomgår analytikere videomateriale fra kamper som vi sender, forklarer generalsekretæren.

 

Les tidligere artikkel om denne saken: https://www.basket.no/nyheter/2022/norsk-basket-har-fatt-sin-forste-suspenderte-spiller-mistenkt-for-ulovlig-pengespill/

Norges Basketballforbund har temasider for Antidoping og kampfiksing, som aktive i norsk basket bør kjenne til. Varsling av forhold som kan være brudd på bestemmelsene gjøres på Lotteristiftelsens varslingsside.