Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Nå kan din klubb søke om å delta i InkluBasket-prosjektet
NBBF InkluBasket Molde 22.jpg

Nå kan din klubb søke om å delta i InkluBasket-prosjektet

InkluBasket-prosjektet vil de neste to årene fortsette fokuset på integrering i klubb. Det skal gjøres vedtak og endringer i klubbene for at InkluBasket-barna skal bli aktive medlemmer. Nå kan din klubb bli med i InkluBasket-prosjektet.

Gjennom InkluBasket har vi avdekket at det er et stort behov for aktivitet for barn og unge som ikke er en del av norsk idrett. Erfaringen viser at prosjektet er nødvendig og har så langt vært meget vellykket. Vi er over i fase 2 hvor dette skal videreføres, samt sikre at barna blir ivaretatt av klubben.

InkluBasket fase 2 skal gi barn gratis fysisk aktivitet på barneskoler, og samtidig bli en del av den ordinære aktiviteten til basketballklubbene. Dette gjøres ved at barna også får tilbud om å delta på klubbens aldersbestemte lag – sammen med de andre barna.

InkluBasket-siden er nå oppdatert med ny prosjektbeskrivelse

Klubber som ønsker å søke om InkluBasket vurderes etter følgende kriterier:

 • Demografi
  Klubben har mulighet til å bidra til aktivitet på en skole der det er høy andel av barn fra lavinntektsfamilier
 • Geografi
  Områder der InkluBasket ikke er til stede prioriteres
 • Rekrutteringspotensial
  Klubben har et stort potensial for rekruttering
 • Meraktivitet
  Tildelingen fra InkluBasket skaper vesentlig meraktivitet i klubben
 • Organisert aktivitet for målgruppen
  Klubben har organiserte treninger for aldersgruppen som omfavnes av prosjektet
 • Klubbens organisering
  Klubben er organisert ihht. NBBFs klubbutviklingsplan og krav om «godkjent klubb», og har et ønske om utvikling i samarbeid med NBBF

 

HER kan din klubb søke om InkluBasket.

Frist for å søke er torsdag 1. september 2022.

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest