Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / NBBF søker veiledere til klubbutviklingsarbeidet
NBBF Kristiansand pirates 2.jpg

NBBF søker veiledere til klubbutviklingsarbeidet

NBBF søker etter personer med erfaring fra klubbdrift i idretten og som ønsker å bidra til å utvikle basketballklubbene, ved å legge til rette for økt rekruttering og bærekraftig klubbdrift.

«Norsk basketball skal legge til rette for at alle som ønsker skal få spille basketball. Alle tiltak og satsningsområder skal være med mål om at vi skal bli flere basketballspillere. Klubbutvikling er det viktigste satsingsområdet for å nå målet om økt rekruttering.» Basketplan24

Forbundet jobber med klubbutvikling ut fra strategidokumentet Basketplan24, samt den underliggende utviklingsplanen Klubbutviklingsplan.

Februar 2021 lanserte NBBF «Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023», dette for å strukturere arbeidet, samt jobbe tettere på de deltakende klubbene over en toårs periode. Våren 2021 gjennomførte NBBF 18 prosesser i klubb. Vi opplever at etterspørselen etter veiledning i klubb øker, og søker derfor etter flere veiledere.

NBBFs klubbveilederteam bistår klubber og miljøer som ønsker veiledning. En veileder vil:

  • Gjennomføre veiledning i klubb ved bruk av prosesser og verktøy.
  • Få kontinuerlig oppfølging før og etter hvert oppdrag.
  • Få timebasert lønn etter avtale (standard NIF satser).
  • Få forespørsel om oppdrag og påtar seg oppdrag ut fra egen kapasitet.
  • Få utdannelse, opplæring og kontinuerlig oppdatering på relevante prosjekter, verktøy og informasjon knyttet til klubbdrift.
  • Få egenutvikling og økt kompetanse rundt klubbdrift, norsk basket og NBBFs planverk.
  • Få mulighet for oppdrag innenfor flere deler av NBBFs klubbutviklingsarbeid.
  • Bli en del av NBBFs og NIF klubbveiledernettverk.

 

Alle personer med erfaring fra klubbdrift kan søke. Vi trenger veiledere med ulik kompetanse og erfaring. Les mer om klubbveiledning på basket.no.

Søk her om å bli klubbveileder i NBBF

Spørsmål kan rettes til Ragnhild Riis, ansvarlig for klubbutviklingsarbeidet i NBBF.