Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Nå kan din klubb søke om å bli med i InkluBasket-prosjektet
NBBF - Inklubasket vertikal positiv.png

Nå kan din klubb søke om å bli med i InkluBasket-prosjektet

InkluBasket-prosjektet vil de neste 3 årene ha fokus på integrering i klubb, ikke kun være et skoletilbud. Det skal gjøres vedtak og endringer i klubbene for at InkluBasket-barna skal bli aktive medlemmer.

Gjennom InkluBasket har vi avdekket at det er et stort behov for aktivitet for barn og unge som ikke er en del av norsk idrett. Erfaringen viser at prosjektet er nødvendig og har så langt vært meget vellykket. Vi er over i fase 2 hvor dette skal videreføres, samt sikre at barna blir ivaretatt av klubben.

InkluBasket fase 2 skal være gratis fysisk aktivitet på barneskoler, og bli en del av den ordinære driften til basketballklubbene. Dette gjøres ved at barna også får tilbud om å delta på klubbens aldersbestemte lag – sammen med de andre utøverne.

InkluBasket-siden er nå oppdatert med ny prosjektbeskrivelse

Klubber som ønsker å søke om InkluBasket må oppfylle følgende kriterier:

 • Demografi
  Klubben har mulighet til å bidra til aktivitet på en skole der det er høy andel av barn fra lavinntektsfamilier
 • Geografi
  Områder der InkluBasket ikke er til stede prioriteres
 • Rekrutteringspotensial
  Klubben har et stort potensial for rekruttering
 • Meraktivitet
  Tildelingen fra InkluBasket skaper vesentlig meraktivitet i klubben
 • Organisert aktivitet for målgruppen
  Klubben har organiserte treninger for aldersgruppen som omfavnes av prosjektet
 • Klubbens organisering
  Klubben er organisert ihht. NBBFs klubbutviklingsplan og krav om «godkjent klubb», og har et ønske om utvikling i samarbeid med NBBF

 

HER kan din klubb søke om InkluBasket.

Frist for å søke er søndag 12. september.

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest