Norges Basketballforbund / Regioner / Region Vest / Kalender Region Vest / NBBF Region Vest Regionsting

NBBF Region Vest Regionsting

10
mai - 2023
Idrettens hus, Brann Stadion
kl. 18:30

Slutt: 10.05.2023  kl. 21:00

Onsdag 10. mai kl. 18.30 kaller Region Vest inn til Ting. Tinget vil avholdes på Idrettens Hus på Brann Stadion, 2. etg, A- lokalet. 

Det legges opp til et hybrid ting. Det vil si at delegater som bor utenbys har anledning til å delta via Teams. Invitasjon med møtelink sendes ut til delegatene i forkant av møtet.
Delegatene som stiller på Idrettens hus, må ha med PC eller mobil, da dette vil kunne brukes ved avstemming.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Tingpapirer blir ikke trykket opp til regionstinget. 

Innkalling

Fullmakt

Tingdokumenter

Kontrollutvalgets beretning

Innstilling fra valgkomiteen