Regionsting 2023 på Idrettens Hus, Brann stadion.
Regionsting 2023 på Idrettens Hus, Brann stadion.

Vel gjennomført Regionsting

Onsdag 10. mai gjennomførte Region Vest Regionsting 2023 på Idrettens Hus, Brann stadion.

Onsdag kveld var det invitert til NBBF Region Vest sitt Regionsting 2023. Tinget ble gjennomført hybrid, med deltakelse både via Teams og fysisk tilstedeværelse i tinglokalet.

Styreleder Jeanette Haveland Antoniazzi ønsket de fremmøtte velkommen og innledet tinget med å skryte av klubbenes innsats og gode prestasjoner i sesongen som har gått. Hun trakk spesielt frem Ulriken Eagles, som ble både seriemestre og vant NM for kvinner, samt gratulerte Gimle med NM-gull og Frøya med NM-sølv for herrer sesongen 22/23 .

Presidenten i NBBF, Jan Hendrik Parmann, fulgte opp med å skryte av klubbene for den gode jobben de har gjort med tanke på rekruttering. Norsk basket har hatt en markant økning i antall aktive medlemmer, og trenden ser bare ut til å fortsette.

Dirigent Tor Christian Bakken loste tinget kyndig gjennom dagsorden. Underveis kom det konstruktive innspill fra delegater, som vil bli fulgt opp videre av administrasjonen i NBBF. 

Beretningen og regnskapet ble enstemmig godkjent. Begge forslagene som ble lagt frem ble også vedtatt.
1) Walkover og mulighet til å bli regionsmester: Lag som i løpet av en sesong har gitt 2 walkover kan ikke bli seriemester eller tildeles tittelen regionsmester. (Her lempes det litt opp i forhold til at det nå er mulig å ha én WO.)
Nytt avsnitt under punkt b) Det spesifiserer her at W.O. i denne sammenheng ikke gjelder kamper der laget er ilagt «teknisk W.O.», for eksempel på grunn av spilleberettigelse ved overganger.

2) Dommerreiser behandles via Visma og man har gått bort fra egen tabell for reisegodtgjørelse.

Valg

Styreleder Jeanette Haveland Antoniazzi stod ikke på valg og sitter også for neste periode. Styremedlem Simen Urianstad ble valgt inn for to år som nestleder i styret. Styremedlem Daniel Husevik var ikke på valg.

Geir Eikenes, Steinar Vedå, Svetlana Plépe, Karoline Spilde Monsen og Lise Breivik tok ikke gjenvalg, og ble takket for innsatsen de har gjort i styret i Region Vest. 

Vi ønsker velkommen følgende nye styremedlemmer:
Cem A. Yilmaz, Lura BBK, valgt for 2 år
Tilde Martinussen, Ulriken Eagles, valgt for 2 år
Hedda Høyer, Gimle BBK, valgt for 1 år
1. vara Kristen Kvame, Forus og Gausel IL, valgt for 1 år
2. vara Ulrikke Galtung Døsvig Hoff, Bergen Elite, valgt for 1 år

For kontrollutvalget gikk Ingvild Sofie Sanford og varamedlem Richard Bruvik ut. Følgende ble valgt inn i kontrollkomiteen:

Medlem: Trude Franziska Drews, Gimle BBK, 1 år
Varamedlem: Knut Markhus, Stegaberg IL-Basket, 1 år

Medlemmene Gisle Jacobsen og John Mørner stod ikke på valg og sitter også for neste periode.

Styret innstilte følgende til valgkomitéen: 

Leder: Vilde H. Tveito, Ulriken Eagles, 2 år
Medlem: Astrid Gjerde, Haugesund bbk, 2 år
Medlem: Steinar Vedå, Kirkevoll bbk, 2 år

Varamedlem: Arild Buen, Ulriken Eagles. Velges for 1 år. 

Styrets innstilling til valgkomitéen ble enstemming valgt.