nbbf-dommerklubb.jpg

Valgkomiteen informerer

Valgkomiteen ber om forslag til kandidater til Regionstinget 2022

KANDIDATER TIL STYRET OG KONTROLLUTVALGET I BASKETREGION VEST

På regiontinget 2022, som er berammet til 3. mai, skal det velges tillitsvalgte til styret og utvalg.  Valgkomiteen i Basketregion Vest ønsker forslag på kandidater til regionstyret og kontrollutvalg innen 15. mars  

 

Oversikt over hvem som er medlemmer og hvem som er på valg til styret og kontrollutvalget:

STYRET

Regionsleder

Jeanette Haveland Antoniazzi

Frøya Basket

På valg 2022

Nestleder

Geir Eikenes

Ulriken Eagles

På valg 2023

Styremedlem

Lise Breivik

Gimle bbk

På valg 2023

Styremedlem

Karoline Spilde Monsen

Bønes bbk

På valg 2023

Styremedlem

Karl Otabor

Fyllingen bbk

På valg 2022

Styremedlem

Simen Urianstad

Stavanger bbk

På valg 2022

1. varamedlem

Jørgen Nicolai Runshaug den Ouden

U.Pihl

På valg 2022

2. varamedlem

Svetlana Plēpe

Haugesund bbk

På valg 2022

KONTROLLUTVALG

Medlem

Gisle Jacobsen

Kirkevoll bbk

På valg 2022

Medlem

John Mørner

Frøya Basket

På valg 2022

Medlem

Ingvild Sofie Sanford

Ulriken Eagles

På valg 2023

Varamedlem

Richard Bruvik

Frøya Basket

På valg 2022

 

Det er viktig for idretten vår at vi har engasjerte tillitsvalgte også på regionnivå, som vil være med og arbeide for gode forhold for basketball i regionen.  Vi håper klubbene vil fremme forslag på kandidater som vil være med på dette arbeidet.  Vi vil ikke unnlate å nevne at etter regionens lover   § 18, pkt 16, plikter alle klubber å fremme forslag på kandidater til styrer og utvalg.

Forslag på kandidater til styre og utvalg sendes valgkomiteens leder Vilde Tveito, vilde.h.tveito@gmail.com. Generelle spørsmål om valgene rettes til leder av valgkomiteen eller daglig leder.

Forslag på medlemmer til valgkomité sendes regionleder Jeanette H. Antoniazzi jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com

 

Kontaktinformasjon valgkomiteen:

Leder               Vilde H. Tveito             9183 8942

Medlem:          Gunnar W. Ramsdal      9115 4375

Medlem:          Astrid Hagland Gjerde   9826 7003         

Varamedlem:   Tennaz Javid                 40467515

 

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i Basketregion Vest

Vilde H. Tveito (s)        Gunnar W. Ramsdal (s) Astrid Hagland Gjerde (s) Tennaz Javid (s)