trenerattest1920.jpg

Trenerattesten

Påminnelse - Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere!

Gode trenere gir idrettsglede!

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Den tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Når barn og unge velge basketball som idrett, så skal de oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne og deres foreldre møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere på EasyBasket nivå (6-12 år) og én for ungdomstrenere (13-19 år).

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

 

Følg linken for å ta og les mer om trenerattesten: 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

 

Lykke til!