Skolebasket - logo.png

Skoleturnering i basketball

NBBF Region Vest utlyser arrangementet Skoleturnering i basketball

Skoleturnering i basketball

NBBF Region Vest fortsetter med rekrutteringstiltaket «Skoleturnering i Basketball» i den form det har vært gjennomført de siste årene. Målet med arrangementet er å skape idrettsglede og mestring gjennom lek og moro på basketballbanen. Det legges spesielt tilrette for at uøvde spillere får oppleve glede og mestring gjennom basketball. Med uøvde spillere forstås barn som ikke allerede er medlem av en basketballklubb.

Skoleturnering i basketball er for uøvde spillere i 6. klasse. Det spilles etter EasyBasket regler og det gjennomføres ikke sluttspill, og kåres ikke vinnere.

Hensikten er å øke interessen for basket i skolene og skape rekruttering for klubbene.

Arrangementsstøtte:

Det kan gis opptil kr 20.000 i arrangørstøtte inkl. dommerhonorar.
Arrangementet foregår på dagtid i ukedag.

Arrangementet gjennomføres i november/desember 2023 i Bergen, Haugesund og Stavanger.

Arrangørklubb skal ha gjennomført kurset «trygg på trening» i klubb og ha meldt på 2 dommere på kamplederkurs/aspirantdommerkurs før skoleturnering arrangeres.

Rammeverk for skoleturnering ligger her.

 

Søknad sendes til vest@basket.no innen 29. september.