basketball i nett.jpg

Seriespill Region Vest sesongen 2022/2023

Påmelding til seriespill for Region Vest er åpnet

Informasjon om påmelding til seriespill Region Vest sesongen 2022/2023. I Påmeldingsfrist og trekkfrist avviker noe fra gjeldende kampreglementet.

  • Påmeldingsfristen er satt til 05.mai 2022
  • Klubber som melder av lag innen 05. juni, vil ikke måtte betale påmeldingsgebyret for de lag som trekkes, eller på annen måte bli straffet økonomisk for dette.
  • Klubber som trekker lag fra seriespill etter 5. juni, må betale full seriekontigent.

Serieavgift beregnes etter endt påmelding/organisering av seriespillet. 

 

Påmelding

Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin. 

Link til brukerveiledning finner du her.

Påmeldingsfristen er 05.05.22.
Ta kontakt med Axel Langaker, epost: Axel.Langaker@basket.no  ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen.

Tvillinglag: 

TVILLINGLAG/ANTILAG
Kampreglementet for NBBF Region Vest § 10 åpner opp for muligheten til å knytte to lag gjensidig til hverandre og dermed unngå kamp på samme tidspunkt:

  1. Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås.
  2. To lag som knyttes til lag i nasjonale serier (1. og 2. divisjon), kan ikke knyttes til hverandre.

Klubbene registrerer sine tvillinglag direkte i Turneringsadmin. Som ekstra sikkerhet for at informasjonen er korrekt registrert vil administrasjonen kontakte hver klubb direkte, for å få dette verifisert.

Dispensasjoner:  

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august. Avhenger seriepåmelding av å få godkjent dispensasjon må henvendelse sendes til Lene Instebø, epost: Lene.Instebo@basket.no før påmeldingsfristen 05.05.22 

Påmeldingsskrivet ligger her