Fredrik Hannestad på tinget.png

Regionstinget i Vest

Regionstinget vil bli gjennomført digitalt 6. mai 2021.
Tinget vil bli gjennomført digitalt, men om mulig vil det kunne åpnes for fysisk deltagelse. Mer informasjon kommer.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på regionstinget må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til Lene Instebø, tlf: 93 21 57 40, epost: Lene.Instebo@basket.no

 

Innkalling

Fullmaktskjema