Fredrik Hannestad på tinget.png

Regionstinget i Vest

Regionstinget vil bli gjennomført digitalt 6. mai 2021.
 
På bakgrunn av nasjonale smittevernregler og NBBF sine anbefaler, har styret i NBBF Region Vest vedtatt at regionstinget 6. mai gjennomføres digitalt. 
 
Tingdokumenter er nå tilgjengelig.
 
Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. 
 
Spørsmål og fullmakter sendes til Lene Instebø, tlf: 93 21 57 40, epost: Lene.Instebo@basket.no