region vest logo_880.jpg

Innkalling til regionsting 2020

Innkalling til Regionstinget 2020
Vi innkaller med dette til Regionstinget 2020 som avholdes på Idrettens Hus, Brann Stadion torsdag 3. september kl. 18.00

Tinget er i år papirløst, det betyr at det ikke trykkes opp eksemplarer av tingdokumentene, de blir gjort tilgjengelig digitalt på basket.no og presentert på skjerm under tingforhandlingene. Det legges opp til at delegatene kan medbringe PC/MAC/NETTBRETT med tilgang til strøm i møtelokalet for lading.

Følgende dokumenter følger med innkallingen og er også tilgjengelig på basket.no/region vest, dette sendes også pr. epost til epostadresser lagret av klubbene selv i idrettens systemer. Frister som innsending av forslag, fullmakt og påmelding er beskrevet i innkallingen. 

Innkalling

Fullmakt

 

Praktisk info i forhold til smittevernhensyn
Med forbehold om endring. På grunn av smittevernhensyn er det kun påmeldte deltagere som kan delta på regionstinget. Deltagerne blir henvist til tildelt plass. Bord og stoler er satt opp med forskriftsmessig avstand. Av samme grunn vil det ikke være servering under møtet. Det vil være tilgang på håndsprit.

Vel møtt! 

Hilsen
Styret i NBBF Region Vest