Tidslinje treningstidsfordeling Oslo sesongen 2023/2024
Tidslinje treningstidsfordeling Oslo sesongen 2023/2024

Treningstidsfordeling Oslo sesongen 2023/2024

Før den kommende sesongen ønsker Region Øst å involvere osloklubbene i fordelingen av treningstid.

Oslo Idrettskrets (OIK) er ansvarlige for å fordele treningstid mellom innendørsidrettene og for den kommende sesongen inviterer vi alle osloklubbene med på innsiden av denne prosessen. Torsdag den 16.mars klokken 19:00 vil det bli avholdt et innledende informasjonsmøte på Teams der regionen og en representant fra OIK redegjør for fordelingsprosessen. Dette møtet er åpent for alle som ønsker å delta, påmelding sendes til endre@basket.no og lenke til Teams-møtet vil bli sendt ut tidligere på dagen 16.mars.

 

I april vil førsteutkastet til treningstidsfordelingen komme og i den forbindelse inviterer vi til et møte på Idrettens Hus tirsdag 18.04 klokken 19:00. Her vil vi ta imot synspunkter fra klubbene og ut fra det sammenfatte en tilbakemelding tilbake til OIK.

 

Videre mottar vi andreutkastet i starten av mai og vi samles igjen på Idrettens Hus mandag 08.mai klokken 19:00 for å dele synspunkter og tilbakemeldinger som sendes tilbake før den endelige fordelingen ferdigstilles i juni. Vi gjør oppmerksom på at klubbene kan stille med opptil 2 representanter på de fysiske møtepunktene på Idrettens Hus den 18.april og 08.mai.

 

Vel møtt!