Trenerstipend Bøler.JPG

Trenerstipend vår 2020

Nå kan klubben søke om trenerstipend for vårens Trener 1 kurs, det vil si å få gratis trenerkurs.
 

Region ØST har jobbet systematisk og målrettet med trenerkurs i flere år. Å rekruttere trenere og få økt trenerkompetanse i klubb er en av de viktigste oppgavene for at vi skal kunne nå vår hovedmål om å bli fler i norsk basket. Region ØST startet Trenerstipend som et forsøksprosjekt våren 2019. Målet var å gi klubbene større intensiver for å utdanne flere unge trenere og forenkle arbeidet med trenerrekruttering i klubb. Siden dess har Region ØST arrangert to Trener 1 kurs der totalt 8st har fått godkjent Trener 1 kompetanse gjennom trenerstipend. Region ØST jobber systematisk og målrettet for at vi skal nå våre mål.

 

Trenerstipend våren 2020

Hva er Trenerstipend?

 • Gratis Trener 1 kurs i regi av Region Øst
 • Obligatorisk deltakelse på minimum 1 SPU helg (lørdag 6 timer + søndag 6 timer) som assistent (ulønnet praksis)

Hvem kan søke Trenerstipend?

 • Kandidater av begge kjønn over 16 år som har fått godkjent EasyBasket Trenerkurs
 • Trenere over 25 år som har minimum 5 års erfaring som trener, og som har fått godkjent kompetanse som EB-trener av NBBF Øst.

Hvorfor har vi Trenerstipend?

 • Klubbene får flere kvalifiserte trenere gjennom Trener 1 kurset til klubben
 • Region Øst får flere trenere inn i Spillerutviklingsprogrammet som kan bidra som trener på U13-U15
 • Det blir gratis for klubbene å utdanne trenere gjennom Trenerstipend
 • Vi får utdannet flere trenere

Hvordan søker vi på Trenerstipend? - Søknadsfrist: 31.mars 2020

 • Kursansvarlig i klubben sender inn en søknad til NBBF Region Øst Erika Lundin: erika.lundin@basket.no
  • Klubbleder beskriver kortfattet søkerens engasjement i klubben
  • Navn, Klubb, Mailadresse, Telefonnummer og Fødselsdato (6siffer) på deltaker
 
Det er ingen øvre grense på maks antall deltakere som kan søke på trenerstipend fra klubb. Styret i Region ØST vil behandle alle søknader etter 31.mars og alle som søkt vil få beskjed på mail i løpet av april. 
 
 
 
Trener 1 kurs våren 2020
Trener 1 kurset består av 3 teorikvelder og 2 praksishelger. Det er obligatorisk deltakelse på alt for å få bestått Trener 1.
 
Trener 1 teorikveld 1 07.mai.2020 18.00-21.00
Trener 1 teorikveld 2 13.mai.2020 18.00-21.00
Trener 1 teorikveld 3 04.juni.2020 18.00-21.00
Trener 1 praksishelg 1 9-10.mai 2020 09.00-16.00
Trener 1 prakisheg 2 6-7.juni 2020 09.00-16.00
Hall og plass for teorikvelder kommer. Alt blir i Oslo. 
Søknadsfrist for Trenerstiend: 31.mars 2020
 
 
 
Les mer om våre trenerkurs ved å KLIKKE HER