Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Serieoppsettet er offisielt

Serieoppsettet i Region ØST er offisielt fra og med 1.10.21. Ved ønsker om omberamming av kamper må klubbene nå forholde seg til reglene for dette. Vi ber klubbene om å holde av tirsdag 5. oktober kl 20.00 til serieoppsettmøte.

Vi gjør særlig oppmerksom på følgende:

LIVE KAMPSKJEMA

Alle kamper fra og med U14 og eldre skal arrangeres med Live Kampskjema.

ELEKTRONISK BETALING DOMMERE

Alle dommeroppdrag fra og med U13-seriespill og eldre skal betales elektronisk.

Mer informasjon om dette samt seriespillet i Region ØST finner dere her:

https://www.basket.no/regioner/region-ost/seriespill-ost/

NB: Det vil bli avholdt serieoppsettmøte på TEAMS førstkommende tirsdag 5.10 kl.20:00.

Påmelding sendes til akrem.dagnew@basket.no.

Møtelink sendes ut til påmeldte deltakere tirsdag ettermiddag.