Regionstinget flyttes til 9 mai

Regionstinget den 26 april flyttes til 9 mai 19:00.  Tinget vil avholdes på Idrettens Hus på Ullevål Stadion. Det legges ikke opp til digital møtedeltakelse.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på Regionstinget må være sendt til styret senest 2 uker før møtedato. Siste frist 25.4.23.

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til Akrem.Dagnew@basket.no

Klikk her for fullmaktskjema

(For å kunne bruke og skrive i fullmaktskjemaet må du klikke på Fil --> Lagre som --> Lagre som kopi oppe i høyre hjørne. Skjemaet kan også skrives ut.). 

 

Tingdokumentene finner du her

 

Allerede påmeldte trenger ikke å melde seg på igjen.

Vel møtt!

 

- Regionsadministrasjonen