brynsveien.jpg

Regionsting ØST

Regionstinget vil bli gjennomført digitalt 16.september 2020.

Region ØST kaller med dette inn til Ting 16.september. Tinget vil bli gjennomført digitalt. Mer informasjon kommer.

 

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til Erika Lundin,

erika.lundin@basket.no

RØ Fullmaktskjema Ting 2020.docx