Endre P. Barmoen (t.v.) og Sondre Antonsen (t.h.)
Endre P. Barmoen (t.v.) og Sondre Antonsen (t.h.)

Regional drift styrkes

Basketaktivitet skapes blant annet med et godt grunnarbeid og drift, Endre og Sondre er nå i gang og vil bidra i NBBFs driftsteam og primært Region Øst og Region Vest.

Endre Palfi Barmoen og Sondre Antonsen er nye driftskonsulenter i henholdsvis Region Øst og Vest, begge startet 1.august. De skal jobbe med det som er kjernen i det vi holder på med, tilrettelegging for breddeaktivitet og kompetanseutvikling. Sondre flytter til Bergen og skal ha kontorplass på Brann Stadion, Endre vil ha kontorplass på Ullevål.

Både Endre og Sondre har sin utdanning fra Sport Management studiene og kommer til NBBF med god kompetanse på idrettsadministrasjon. De går inn i driftsteamet som håndterer kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kust/utdanning, kommunikasjon m.m i regionene. Som en del av driftsteamtankegangen vil de også bidra med de nevnte oppgavene i andre regioner.

Vi er glade for å ha knyttet til oss faglig dyktige medarbeidere i Endre og Sondre. Dette er nok et grep for å styrke det som er vår kjerneoppgave, nemlig basketballaktivitet på breddenivå uttaler generalsekretær Espen A. Johansen.

NBBF ønsker Endre og Sondre velkommen.

Kontaktinfo finnes her: https://www.basket.no/om-nbbf/ansatte/