Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

NBBF Region ØST ønsker hjertelig velkommen til ny sesong!

Første seriehelg er like rundt hjørnet og vi har gledet oss lenge til å komme i gang igjen etter at pandemien har stukket kjepper i hjulene for oss alle over lang tid. Nå ser vi frem til en sesong hvor vi forhåpentligvis kan oppleve noenlunde normale konkurranseforhold. Her er en liten huskeliste for dere i klubbene før oppstart!

Følgende må dere i klubbene huske på og ha rutiner for:

1. Melde fra til regionen hvis laget ikke kan stille lag til oppsatt kamp.
2. Klubben skal bruke Live Kampskjema i sine kamper.
3. Klubben skal benytte elektronisk dommerbetaling via IdrettsOppgjør til betaling av dommerne våre.
4. Sørge for at alle spillere som har fylt 13 år har lisens.

Under finner dere mer informasjon om disse tingene i litt mer detalj.

Kampavvikling/Koronavirus: 

Så lenge et lag kan stille med 5 friske spillere uten symptomer på Koronavirus skal kamper spilles. 

Dersom et lag ikke kan stille med 5 friske spillere uten symptomer på Koronavirus vil laget tape kamp på WO. Beskjed om dette må sendes til motstanderlag og til Region ØST: Akrem.Dagnew@basket.no


Det er nå tillatt å konkurrere på tvers av kommunegrenser på samme måte som før pandemien. Det vil i første rekke nå være eventuelle lokale smitteutbrudd/retningslinjer som må hensyntas.

Live Kampskjema:

Alle kamper fra og med U14- og eldre skal gjennomføres med Live Kampskjema.

Elektronisk betaling dommerhonorar:

Denne sesongen er fokus «Idrettsglede for alle». Dette gjelder absolutt alle, også dommerne våre. Sørg for å ta godt vare på dommerne våre så vi kan beholde dem lenge i idretten. Fra og med denne sesongen skal dommerne betales elektronisk via Turneringsadmin (TA) og Idrettsoppgjør (IO). Klubbene skal ikke lenger betale dommerne direkte i hallen kampdag. Dette gjelder også for kamper som utgår med WO.

Vi viser ellers til vår infoside om seriespill:

https://www.basket.no/regioner/region-ost/seriespill-ost/

Informasjon om spillerlisens finner dere her:

https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/