møte.jpg

Innkalling Regionstinget i ØST 2022

Region ØST kaller med dette inn til Ting 27. april kl.19:00. Tinget vil bli gjennomført digitalt (TEAMS). Invitasjon med møtelink sendes ut til delegatene i forkant av møtet.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til Axel Langaker.

 

Her finner du fullmaktskjema

Her finner du tingdokumentene.