Basketball oppvarming.jpg

Høring seriespill Region Øst sesongen 2022-23

I dag, onsdag 07.9 vil vi publisere høringsutkast til kampoppsett for kamper berammet til og med 20.11. Resten av kampene vil bli publisert så snart som mulig. Kampene vil da bli synlige på hjemmesiden og i appen «MIN BASKET». Frist for å sende inn endringsønsker settes til onsdag 14.9 kl.12:00.

Vi ønsker at hver klubb koordinerer sine tilbakemeldinger slik at vi får én tilbakemelding pr. klubb.

I all hovedsak vil det kun være anledning til å få flyttet på kamper der tvillinglag er involvert. Alle andre ønsker om omberamming av kamper må påregnes forsøkt løst mellom involverte lag direkte på ordinær måte.

Endringsønsker sendes inn til endre.palfibarmoen@basket.no

Serieoppsettet til og med 20.11 vil være offisielt fra og med fredag 30.09.22. I perioden frem til 30.09.22 vil dere kunne oppleve at vi flytter kamper, etter hvert som vi får inn ønsker om endringer.

Oppfordrer ellers alle til å besøke vår infoside om seriespill. Her finner dere viktig info om blant annet live kampskjema og elektronisk betaling av dommere.

https://www.basket.no/regioner/region-ost/seriespill-ost/

Endre Palfi Barmoen
Endre Palfi Barmoen
Driftskonsulent Region Øst
Region Øst

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdanning, kommunikasjon og drift