Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Høring seriespill Region Øst sesongen 2021-22

Onsdag 22.9 vil vi publisere høringsutkast til kampoppsett for sesongen 2021-22. Kampene vil da bli synlige på hjemmesiden og i appen «MIN BASKET». Frist for å sende inn endringsønsker settes til onsdag 29.9 kl.12:00. Endelig serieoppsett blir gjennomgått i Teams-møte torsdag 30. september.

Vi ønsker at hver klubb koordinerer sine tilbakemeldinger slik at vi får én tilbakemelding pr. klubb.

I all hovedsak vil det kun være anledning til å få flyttet på kamper der tvillinglag er involvert. Alle andre ønsker om omberamming av kamper må påregnes forsøkt løst mellom involverte lag direkte på ordinær måte.

Endringsønsker sendes inn til akrem.dagnew@basket.no 

Serieoppsettet vil være offisielt fra og med fredag 1.10.21. I perioden frem til 1.10.21 vil dere kunne oppleve at vi flytter kamper, etter hvert som vi får inn ønsker om endringer.

Torsdag 30.9 vil vi gjennomføre et serieoppsettmøte i TEAMS kl.20:00 – 21:30. Her vil vi gjennomgå seriene primært, men også komme inn på andre informasjon knyttet til gjennomføring av kamper.

Påmelding til møtet sendes til akrem.dagnew@basket.no

Møtelink sendes ut til påmeldte deltakere torsdag ettermiddag 30.9.

Oppfordrer ellers alle til å besøke vår infoside om seriespill. Her finner dere viktig info om blant annet live kampeskjema. Det vil i nær fremtid også oppdateres med info vedr. elektronisk betaling av dommere.

https://www.basket.no/regioner/region-ost/seriespill-ost/