AHZ_0420.jpg

Digitale klubbmøter 2021

NBBF inviterer til digitale klubbmøter hvert kvartal i 2021.
NBBF skal legge til rette for digitale klubbmøter i 2021 med mål om å opprettholde informasjonsflyt, dialog og erfaringsutveksling mellom forbund, region og klubb. Det vil bli gjennomført digitale klubbmøter i hvert kvartal og det vil veksle mellom nasjonale og regionale møter. Alle møtene vil bli gjennomført via Teams.
 

De digitale klubbmøtene er et supplement til klubbmøter i regi av region, Det store klubbmøte, Det lille klubbmøtet og den digitale møteplassen på Facebook (NBBF Klubbforum), der klubbene kan dele og hente erfaringer fra hverandre og få relevant informasjon fra NBBF.

 

Plan for digitale klubbmøter 2021 i regi av NBBF:

1. kvartal 2021

  • Nasjonalt klubbmøte 17. februar 2021 20:00-21:30

2. kvartal 2021

  • Regionalt klubbmøte region nord og sør 20.04.21 18:00-19:30
  • Regionalt klubbmøte region vest 20.04.21 20:00-21:30
  • Regionalt klubbmøte region midt 22.04.21 18:00-19:30
  • Regionalt klubbmøte region øst 22.04.21 20:00-21:30

3. kvartal 2021

  • Nasjonalt klubbmøte 24. august 2021 20:00-21:30

4. kvartal 2021

  • Regionalt klubbmøte region nord og sør 26.10.21 18:00-19:30
  • Regionalt klubbmøte region vest 26.10.21 20:00-21:30
  • Regionalt klubbmøte region midt 27.10.21 18:00-19:30
  • Regionalt klubbmøte region øst 27.10.21 20:00-21:30

 

De digitale klubbmøtene settes opp og ledes av klubb og utviklingskonsulent i NBBF. I tillegg stiller NBBF med representant fra ledergruppen og eventuelt andre fagansatte med tilknytning til agendaen eller eksterne forelesere.

NBBF invitere alle klubbstyremedlemmer og andre nøkkelpersoner i klubb, regionstyremedlemmer, forbundsstyremedlemmer og ansatte til de digitale møteplassene.

Innspill til relevante saker fra region eller klubber som bør vurderes til agenda, kan sendes til klubb og utviklingskonsulent i NBBF i forkant av møte.

Se siden for digitale møteplasser for oppdatert informasjon om påmelding og agenda.