kjelsås 2.jpg

All aktivitet utsettes til 2021

All basketaktivitet, seriespill og EB kamper usettes til våren 2021 i Region Øst.

På bakgrunn av de smitteverntiltakene som myndighetene og flere kommuner tilknyttet Region Øst har valgt forlenge, har NBBF valgt å usette aktiviteter i Region Øst ytterliggere. Les mer HER

 

Seriespill og EasyBasket er utsatt til våren 2021 i Øst

Seriespill og EB-arrangementer i Region ØST utsettes til 2021. Vi ser for oss at primærdelen av sesongen 2020-21 nå vil strekke seg fra januar 2021 til og med utgangen av april 2021. Ved behov er det også aktuelt å strekke sesongen inn i mai. Utviklingen i koronasituasjonen vil påvirke dette og vi vil komme med oppdatert informasjon fortløpende.

Det vil kunne settes opp seriekamper i forbindelse med vinterferie samt også med andre terminfestede aktiviteter/arrangementer på NBBFs Hovedterminliste. Det vil også være aktuelt å avvikle seriekamper i treningstid. Vi tar sikte på å komme ut med oppdatert serieoppsett for våren 2021 så raskt som mulig i desember.

Utregning av serieavgifter er forsinket pga koronasituasjonen, men dette kommer vi også tilbake til mer spesifikt så raskt som mulig. Klubbene kan regne med tilnærmet likt kostnadsnivå som i sesongen 2019-20, men regionstyret har vedtatt å ikke fakturere for påmeldingsavgift for sesongen 2020-21.

 

Treningstilbud og aktivitet i egen klubb

Treningstilbud og basketaktivitet i egen klubb bestemmes av det enkelte styret i samråd med lokale myndigheter og idrettskrets. Ta kontakt med styret i din basketklubb for å vite mer om hva som er gjeldende hos dere.

 

 

Kontaktpersoner i Region Øst

Spørsmål angående kurs, EasyBasket og økonomi rettes til Erika Lundin

Spørsmål angående seriespill, RM, overganger etc rettes til Akrem Dagnew

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.