Norges Basketballforbund / Regioner / Region Nord / Spillerutvikling Region Nord

Spillerutvikling Region Nord

Ansvaret for landslagsprogrammet for de aldersbestemte landslagene er i Norge delt mellom NBBF og regioner.


Norges to største regioner, NBBF Region Vest samt Region Øst har aktivitet i alle aldersklasser, mens for de andre regioner kan dette variere noe fra årgang til årgang.

For regionslag U14 og U15 er ansvaret delegert fra NBBF til regioner. Felles for alle er Nasjonal Talentcamp som arrangeres mot slutten av året vært år. Ut over det står regioner fritt til å delta på andre turneringer, fortrinnsvis i utlandet.​

Ta kontakt med en av interimsstyremedlemmene for mer informasjon.