basketball i nett.jpg

Trener 1-kurs

NBBF Region Øst ønsker velkommen til vårens Trener 1-kurs!
 

Trener 1-kurset for våren 2023 er nå åpent for påmelding! Kurset begynner med digitale leksjoner i februar, og vi oppfordrer sterkt klubbene til å melde på sine kandidater. Dette er en ypperlig mulighet for trenere å ta neste steg i trenerløypa!

 

Totalt sett består Trener 1 kurs av 90 timer som fordeles på følgende måte:

  1. 5 digitale samlinger (delkurs 1) = 14 timer + 1 time med informasjon og utlevering av praksisoppgave
  2. 5 obligatoriske e-kurs (forkunnskap) = 8 timer
  3. 4 spotkurs og en fysisk autorisasjonshelg (delkurs 2) = 23 timer
  4. Trenerpraksis med oppgave og levering (delkurs 3) = 45 timer

 

Kursene administreres av hver enkelt region, men det vil bli kjørt 5 samlinger digitalt for alle regionene i løpet av februar og mars. I tillegg vil det også bli lagt opp til 4 fysiske kveldskurs á 4 timer av hver enkelt region samt en fysisk autorisasjonshelg i slutten av mai. Nøyaktig tid og sted for de fysiske kursene vil komme. Påmelding og ytterligere informasjon om Trener 1 finner du her.

 

Forkunnskapskrav

For å melde seg på må man ha fullført og bestått EasyBasket trenerkurs. Forut for den første digitale samlingen (07.februar) kreves det at deltakerne har gjennomgått og fullført følgende e-læringskurs samt Trenerattesten Barn og Trenerattesten Ungdom:

Vel møtt!