SPU og talentcamp

NBBF Talentcamp 2017 - gruppetrening.JPG
Retningslinjer og opplegg for SPU og uttak til Talentcamper (NTC) i region Nord.