Easy Basket 9 2019.jpg

Seriepamelding til Region Nord

Seriepåmeldingen til kamphelger er nå åpen

Vi er godt i gang med forberedelsene til 2023-24.Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin. Dette gjelder primært for u14-u19 for å gjøre serien mer reisevennlig. 

Link til brukerveiledning finner du her. Påmeldingen åpner 16.08.2023. Vi ønsker mest mulig forutsigbarhet, det vil være mulig å melde seg på frem til 1mnd før arrangementet 

 

Ta kontakt med Sivert Røseid ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen.

Sivert Røseid
Sivert Røseid
Utviklingskonsulent Region

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdannning, drift, klubbutvikling, NBBFSHOP og Diadoraavtalen.