Norges Basketballforbund / Regioner / Region Midt / Seriespill Region Midt

Seriespill Region Midt

SNARVEIER TIL SERIER 2023/2024

U13-A U13-B U14-A U14-B   EasyBasket
U15-A U15-B U16J U16-A U16-B U17
U19 RSB 1K 2M 3M  

 

LISENS

ALLE spillere må løse lisens. Ingen kan spille uten.

Alle som løste lisens til sesongen 2022/2023 har gyldig lisens frem til 1. oktober 2023. Spillere som ikke løste lisens forrige sesong må løse lisens for å spille kamper før denne dato. ALLE spillere må løse ny lisens for å spille kamper etter 1. oktober 2023.

https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/

 

KAMPREGLEMENT

På Regionstinget 2022 vedtok klubbene å oppdatere regionens kampreglement.

RM 22 - Region Midt kampreglement 2022 - pr 04.04.22.pdf

 

HONORAR- OG BØTEREGLEMENT

Vedtatt på styremøte 2023-06 og gyldig f.o.m 14.08.23.

RM 23 Honorar og Bøtereglement 2023 (vedtatt styremøte 2023-06).pdf

 

KAMPTID

Det er satt av 1 time og 45 minutter til hver seriekamp. Dommerne har fått beskjed om at pauser i kampene skal være 1 minutt mellom første og andre periode, 10 minutter mellom andre og tredje periode og 1 minutt mellom tredje og fjerde periode. Vi kutter ned på pausene i kampene, slik at lagene får mulighet til å varme opp, sekretariatet får tid til å gjøre klart kampskjema og utstyr til klokke og skuddklokke, og at dommere får sjekket at lisens er løst.

 

BETALING AV DOMMERE

Alle dommerhononar skal betales via elektronisk dommerbetaling. Forklaring på hvordan dette fungerer ser du ved å klikke her. Oversikt over gjeldende satser er oppdatert i Honorar- og Bøtereglementet.

 

KAMPSKJEMA

Sekretariatet skal i alle kamper fra U14 og opp bruke LiveKampskjema. https://www.basket.no/serie-og-turnering/support-livekampskjema/

For U13-kamper i seriespill finner hjemmelaget kampskjema her som skal printes ut og brukes: https://www.basket.no/siteassets/nbbf---dokumenter/easybasket/nbbf-easybasket-kampskjema-u-13-riktig.pdf

 

OMBERAMMING AV KAMPER

Skjema for omberamming av kamper finner dere her.

Merk: Det er søkende lag som har ansvar for å finne ny dato, tid og sted.

 

DISPENSASJONER

Dispensasjon på alder: Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad, for spillere som er ett år eldre enn aldersklassen. Laget vil da bli markert med (D) etter lagnavnet på oppsettet og tabellen.

For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, men laget kan ikke vinne serien og gå til Regionsmesterskapet.

 

OVERGANG TIL NY KLUBB

Spillere som ønsker å melde overgang til ny klubb må fylle ut elektronisk overgangsskjema. https://www.basket.no/serie-og-turnering/spillerklareringer1/