Norges Basketballforbund / Regioner / Region Midt / Seriespill Region Midt

Seriespill Region Midt

 

LISENS

ALLE spillere må løse lisens. Ingen kan spille uten.

Alle som løste lisens til sesongen 2019/2020 har gyldig lisens frem til 1. oktober 2020. Spillere som ikke løste lisens forrige sesong må løse lisens for å spille kamper før denne dato. ALLE spillere må løse ny lisens for å spille kamper etter 1. oktober. https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/

 

KAMPREGLEMENT

På Regionstinget 2019 vedtok klubbene å oppdatere regionens kampreglement.

https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-kampreglement.pdf

 

HONORAR- OG BØTEREGLEMENT

Vedtatt på styremøte 2019-06 og gyldig f.o.m 18.11.19.

https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-honorar-og-botereglement-2019.pdf

 

KAMPTID

Det er satt av 1 time og 45 minutter til hver seriekamp. Dommerne har fått beskjed om at pauser i kampene skal være 1 minutt mellom første og andre periode, 10 minutter mellom andre og tredje periode og 1 minutt mellom tredje og fjerde periode. Vi kutter ned på pausene i kampene, slik at lagene får mulighet til å varme opp, sekretariatet får tid til å gjøre klart kampskjema og utstyr til klokke og skuddklokke, og at dommere får sjekket at lisens er løst.

 

BETALING AV DOMMERE

Honorar til dommere skal utbetales i midtpausen eller direkte etter kampen. Godkjente betalingsmåter er kontanter og vipps. Dommerne er ansvarlige for å ha med seg kvittering på dommerhonorar. Kvitteringen med gjeldende satser fra 17.11.2019 finnes her.

 

INNMELDING AV RESULTAT

Etter kampen er det viktig at lagleder for hjemmelaget melder inn resultat.

https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Resultatregistrering-i-MinBasket.aspx

 

OMBERAMMING AV KAMPER

Skjema for omberamming av kamper finner dere her.

Merk: Det er søkende lag som har ansvar for å finne ny dato, tid og sted.

 

DISPENSASJONER

Godkjente dispensasjoner for sesongen 2019/2020:

https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-godkjente-dispensasjoner-2019-2020.pdf

 

OVERGANG TIL NY KLUBB

Spillere som ønsker å melde overgang til ny klubb må fylle ut overgangsskjema. Siste frist for å melde overgang er 15. desember. https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-overgangsskjema.pdf
Merk! Spillere som har spilt kamper i løpet av de siste 3 sesongene må ha en karantene på 14 dager før de kan spille kamp for ny klubb.