RM aarsmøte3.jpg

Regionsting 2024

Regionstinget 2024 arrangeres på Quality Hotel Prinsen mandag 29. april 2024 klokken 1800, og digitalt på Microsoft TEAMS.

Innkalling til Regionstinget 2024 er sendt ut til alle klubbledere. 

 

Nedenfor ligger tingdokumenter:

- RM 24 Innkalling Regionsting 2024

- RM 24 Fullmaktsskjema 2024

- RM 24 Saksliste Regionsting 2024

- RM 24 Forretningsorden

- RM 24 Årsberetning 2023

- RM 24 Regnskap 2023

- RM 24 Budsjett 2024

- RM 24 Styrets økonomiske beretning 2023

- RM 24 Kontrollkomiteens beretning 2023

- RM 24 Innkomne saker 

- RM 24 Valgkomiteens innstilling 

- RM 24 Protokoll Regionsting 2024