Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Trener 3: Invitasjon 2020
NBBF_NIVA 3_ny.jpg

Trener 3: Invitasjon 2020

Vi inviterer til Trener 3-kurs i 2020. Kurset retter seg mot trenere for landslag, BLNO og trenere for morgendagens toppidrettsutøvere.

Trener 3 arrangeres hvert 2. år og har vært gjennomført i årene 2014, 2016, 2018. Det har vært stor interesse til Trener 3 og det er gledelig å se at vi nå har 38 trenere med denne kompetansen.

Kurset har en varighet på 90 timer og går over tre helgesamlinger samt en langhelg med fellesemner i regi av Idrettsforbundet og Olympiatoppen. Første samling er 5.-7. juni.

Hovedmål for Trener 3 er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Kurset retter seg mot trenere som ønsker å utvikle utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Det er satt som krav at deltakere skal være aktive trenere ved kursstart og skal som hovedregel være hovedtrener eller assistenttrener for lag i eliteserie, landslag, eller hovedtrener for lag i U19 serie.

Trenere med bestått Trener 3 utdanning er kvalifisert som hovedtrener BLNO kvinner, BLNO menn og landslag.

Se invitasjon og kurshefte for mer informasjon om kurset.

Påmelding gjøres til torkild@basket.no. Ved påmelding må det legges ved trener-cv sammen med kort beskrivelse av sin målsetning som trener.

Påmeldingsfrist er fredag 6. mars 2020.