Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Nyheter fra regionene
NBBF Easybasketspill.jpg

Nyheter fra regionene

Etter omlegging til ny hjemmeside plattform publiseres regionale nyheter bare på regionenes egne temasider.

Regionene Øst, Vest, Nord, Sør og Midt har egne temasider på basket.no hvor dokumenter og nyhetssaker er tilgjengelig, disse sidene finner du på toppmenyen.

Region Øst: https://www.basket.no/regioner/region-ost/

Region Vest: https://www.basket.no/regioner/region-vest/

Region Nord: https://www.basket.no/regioner/region-nord/

region Sør: https://www.basket.no/regioner/region-sor/

Region Midt: https://www.basket.no/regioner/region-midt/

Regionene produserer selv nyhetsaker for sin region, disse nyhetssakene blir ikke som tidligere publisert på forsiden, den er forbehold nyheter fra NBBF sentralt.

 

Så få med deg nyhetsakene fra din region og annen relevant informasjon på deres temasider.