Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august
Dommerklubb.jpg

Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august

For å søke om momskompensasjon må regnskapet for 2019 være godkjent på årsmøte

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2019 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. For å få innvilget søknad må idrettslaget derfor som minimum avholde årsmøte med én sak på agendaen – behandle idrettslagets regnskap.

Styret kan innkalle til et ekstraordinært årsmøte, enten digitalt, skriftlig eller ved fysisk oppmøte etter retningslinjene, med godkjenning av regnskap som eneste punkt på agendaen.

Tidligere nyhetssak på basket.no angående gjennomføring av årsmøte 

Informasjon om momskompensasjon 

 

Lokale aktivitetsmidler

Det er en stor andel lokale aktivitetsmidler på vei ut til idrettslagene. For å sikre likviditeten til mange idrettslag, forhåndsutbetaler NIF i disse dager inntil 66 % av fjorårets utbetaling av lokale aktivitetsmidler. Dette utgjør ca. 245 millioner.

De resterende midlene vil idrettsrådene fordele til høsten basert på kriterier og oppdaterte tall.

Mer om LAM midler