Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Koronaoppdatering desember 2020
NBBF BLNO Stian Mjøs Bærum-Tromsø.jpg

Koronaoppdatering desember 2020

Beredskapsgruppen i NBBF ønsker alle våre medlemmer en trygg og god julefeiring.

Basketball i Norge går nå inn i en liten juleferie. Ferier blir ofte brukt til trening og videreutvikling. Det ønsker NBBF at det skal fortsettes med. Smittesituasjonen vi nå befinner oss i gjør det derimot litt vanskeligere å gjennomføre treninger som ellers. Det er både nasjonale og kommunale smittevernstiltak som spillere, trenere, foreldre og klubber må ta hensyn til. Det er viktig at man følger de reglene og anbefalingene fra helsemyndighetene og forbundet.

 

Basketball camps og individuelle økter.

NBBF anmoder klubber til å være noe restriktive i tiden fremover. Treninger/camps som kan gjennomføres, skal følge tiltakene beskrevet i veilederen og vedleggene. Bevegelse mellom treningsgrupper skal begrenses. Bevegelser mellom klubber anbefales ikke. Bevegelse mellom kommuner reguleres av lokal helsemyndighetene.

 

I Oslo kommune er det kun barneskoleelever som har tillatelse til organisert trening. Derfor kan ikke spillere delta i organisert innendørs treninger, dette være via klubber, camps eller individuelle økter. Det er heller ikke tillat å delta på organisert treninger i andre kommuner som har åpnet for trening, dersom spilleren selv bor i en kommune hvor treninger ikke er tillat. Det er kun BLNO som er unntatt restriksjonene.

 

For mer informasjon om koronasituasjonen se her.