Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / InkluBasket lanserer pilot for breddeklubber sesongen 20/21
NBBF InkluBasket Kongsberg barn ball.jpg

InkluBasket lanserer pilot for breddeklubber sesongen 20/21

Sesongen 20/21 har InkluBasket ekstra fokus på rekruttering og her tror vi breddeklubber kan gjøre en god jobb.

InkluBasket har mottatt en tilleggstildeling fra Bufdir. på kr. 200.000.

På bakgrunn av dette vil InkluBasket kjøre en pilot for 2 breddeklubber med varighet 1 år, i sesongen 20/21. Maks. tildelingssum er kr. 100.000.

InkluBasket-aktiviteten skal foregå på barneskoler med høy andel av familier med lav betalingsevne.
 
I tillegg til de vanlige tildelingskriteriene i InkluBasket som omfatter demografi, geografi, rekrutteringspotensial og meraktivitet, må klubbene vise og besvare følgende:
  • Sportslig plan med fokus på rekrutteringsplaner og utdanning/ opplæring av trenere.
  • Vise til dokumentert medlemsvekst over tid.
  • Har person/personer som kan drifte prosjektet i klubben.
  • Har 2 trenere som kan gjennomføre 3 basketballøkter i uken, minimum en trener har godkjent trenerkompetanse iht. Kompetansekrav for trenere – NBBF prosjekter og minimum en har gode språkkunnskaper i norsk.
  • Aktuelle barneskoler, aktiviteten gjennomføres i skolens SFO-tid i gymsalen.
  • Aktivitet fra november til mai.
  • Ha aktivitetstilbud klart i klubb så deltagerne kan starte på ordinære lag etter at prosjektet er gjennomført.
  • Rapportere til avtalte frister med godkjennelse fra registrert revisor.

Hele utlysningen kan du lese her.

HER FINNER DU SØKNADSKJEMA. Frist for å søke er onsdag 14. oktober.

Les mer om InkluBasket her.