Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / "Her World, Her Rules"
FIBA - Her World, Her Rules
FIBA - Her World, Her Rules

"Her World, Her Rules"

NBBF får støtte av FIBA til å starte opp nytt prosjekt rettet mot kvinnelige basketballtrenere.

«Her World, Her Rules» er et prosjekt utarbeidet av FIBA med mål om å promotere jenter og kvinner i basketballaktivitet gjennom hele Europa. Gjennom dette prosjektet får NBBF støtte til å starte opp et prosjekt rettet mot jenter og kvinner i basketballaktivitet.  

 

NBBF etablerte høsten 2019 en arbeidsgruppe fra administrasjonen og en ressursgruppe fra miljøet, begge ledet av sportssjefen i NBBF, med mål om å utvikle jenter og kvinners deltakelse i norsk basket. Ved årsskifte 2019/2020 gikk det ut en undersøkelse rettet mot jenter og kvinner i basketballaktivitet, jentebasketundersøkelsen. Undersøkelsen ble besvart av 322 personer med erfaring fra miljøet. Et sammendrag av rapporten fra undersøkelsen finner du her.

Dataene som ble samlet inn gjennom jentebasketundersøkelsen danner grunnlaget for videre utvikling og oppstart av prosjekter rettet mot jenter og kvinner i basketballaktivitet. Første prosjektet NBBF starter, delvis i samarbeid med FIBA, er rettet mot trenerutvikling av kvinnelige trenere. Trenerens rolle og kvinnelige forbilder er gjennomgående i svarene fra jentebasketundersøkelsen når det gjelder jenters ønske om å delta i basketballaktivitet. Prosjektet «Kvinnelige trenere i norsk basket» har første samling i sammenheng med Den Lille Trenehelgen 2020. DLT blir gjennomført i alle regioner i starten av september 2020.

Kvinnelige trenere i norsk basket er et prosjekt for alle kvinnelige basketballtrenere i Norge, med hovedmål om å skape et godt utviklingsmiljø for kvinnelige trenere gjennom å legge til rette for å bli kjent og senke terskelen for samarbeid og erfaringsutveksling mellom trenerne.

 

Prosjektet består av

Facebookgruppe «NBBF kvinnelige basketballtrenere» 

  • Dele informasjon om samlinger, møteplasser, kurs, seminarer etc.  

Den Lille Trenerhelgen 

  • Frokostsamlingpå DLT for kvinnelige trenere med foredragsholder 

Mentorprogram 

  • Utdannede trenere på alle nivåer får tilbud om å delta i mentorprogram med mål om utvikling innenfor valgte temaer. Deltakelse på mentorprogrammet blir lyst ut og det blir en søknadsbasert deltakelse. Det er krav om å ha gjennomført EB trenerkurs for å få delta i mentorprogrammet. 

Utdanningstilbud  

  • Trenerkurs i regi av NBBF - Trener 1, Trener 2 og Trener 3 
  • Tverridrettslige kurs i regi av NIF 

Samling fredagskveld før Den Store Trenerhelgen 2021

  • Målet er å danne nettverk, diskutere og samles rundt spennende temaer. Sosial kveld for å bli kjent med andre trenere før deltakelsen på DST.  

Samlinger under U16 NM (Bergen), U19 NM (Øst) og BLNO Sluttspill for kvinner (Øst) 

  • Foredrag
  • Diskusjonsgrupper 

 

Tilbud og informasjon om prosjektets innhold blir delt på basket.no og SoMe.